Címkék: Hatósági Építésügyi és Oktatási Osztály

Az Ákr. értelmezési kérdései I.
Az Ákr. alapelvei, hatálya, eljárási képesség és képviselet

2018. február 28./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kazy Zoltán hatósági szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály Mint az már nyilván ismert a Hivatali Tájékoztató valamennyi olvasója előtt, 2018. január hó 1. napján lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), és egyúttal hatályát vesztette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi…

Bővebben

A családi gazdaság vezetőjének halála esetén hogyan kell teljesíteni a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettséget?

2017. augusztus 28./ Kérdés-válasz

Dr. Kazy Zoltán hatósági szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/a-csaladi-gazdasag-vezetojenek-halala-eseten-hogyan-kell-teljesiteni-a-helyi-iparuzesi-ado-bevallasi-kotelezettseget-frissitve-2018-szeptember-12 Adóigazgatási eljárásban települési önkormányzat adóhatósága részéről merült fel helyi iparűzési adóval összefüggésben az alábbi kérdés: „a családi gazdaság vezetője elhunyt, és a házastársa viszi tovább a családi gazdaságot, amelynek a haláleset miatt eggyel kevesebb tagja…

Bővebben

Tájékoztató az állami adóhatósághoz benyújtott iparűzési adóbevallások kapcsán a képviseleti jogosultság vizsgálatának kérdéséről

2017. június 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya a 2017. május hó 19. napján kelt NGM/18121/2017. számú levelében az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzati adóhatóságokat: „A 12993/2017. számon kiadott Tájékozatóm I. pontja a bevallásbenyújtó képviseleti jogosultságának adóhatósági vizsgálatára vonatkozó részletes szakmai álláspontot tartalmazott. Ennek ellenére az utóbbi…

Bővebben

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény jegyzőket érintő változásai

2017. június 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Bihari Márta hatósági szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/a-vad-vedelmerol-a-vadgazdalkodasrol-valamint-a-vadaszatrol-szolo-torveny-jegyzoket-erinto-valtozasai-frissitve-2018-szeptember-12 2017. március 1. napjától megváltoztak a Vtv.-ben meghatározott, a jegyző által lefolytatandó kárfelmérési (korábban kárbecslési) eljárás szabályai. A változtatások elsősorban a határidőket érintik, illetve a jogalkotó a kárbecslés helyett a kárfelmérés fogalmát vezeti be, továbbá…

Bővebben