A családi gazdaság vezetőjének halála esetén hogyan kell teljesíteni a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettséget?

2017. augusztus 28./ Kérdés-válasz

Dr. Kazy Zoltán
hatósági szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/a-csaladi-gazdasag-vezetojenek-halala-eseten-hogyan-kell-teljesiteni-a-helyi-iparuzesi-ado-bevallasi-kotelezettseget-frissitve-2018-szeptember-12

Adóigazgatási eljárásban települési önkormányzat adóhatósága részéről merült fel helyi iparűzési adóval összefüggésben az alábbi kérdés: „a családi gazdaság vezetője elhunyt, és a házastársa viszi tovább a családi gazdaságot, amelynek a haláleset miatt eggyel kevesebb tagja maradt az év hátralévő részére. Hogyan kell a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettséget teljesíteni?”

A Htv. 41. § (8) bekezdése értelmében a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót; a családi gazdálkodó pedig a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti. Mindezek mellett a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott.

Az Art. 33. § (3) bekezdés e) pontja kimondja, hogy „soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról – kivéve a magánszemélyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről éves adóbevallást köteles benyújtani – a bevallással még le nem fedett időszakról, ha a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti, illetve ha a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző tevékenyégének szüneteltetése során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik (a továbbiakban együtt: soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó esemény)”. Az Art. 33. § (4) bekezdése többek között azt is kimondja, hogy a soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról a c)-g) pontokban meghatározott esetekben a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.

Véleményem szerint a fentebb hivatkozott jogszabályhely analóg módon alkalmazható a kérdésben felmerült tényállásra is, hiszen a családi gazdaság vezetőjének a halálával, a mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik. Ebben az esetben soron kívüli adóbevallást kell benyújtani a bevallással még le nem fedett időszakról, a bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában megállapította, hogy a jogalkotási törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott jogi iránymutatás, állásfoglalás kiadása alkotmányellenes, ennek megfelelően jelen álláspontom tájékoztató jellegű, arra bíróság vagy más hatóság előtt bizonyítékként hivatkozni nem lehet.

Print Friendly, PDF & Email