Helyénvalósági kritériumok az Önkormányzatok életében

2019. június 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Herczegh Róbert László
belső ellenőrzési vezető, osztályvezető
Belső Ellenőrzési Osztály

„Az önkormányzatok vagyona a nemzeti vagyon része, és az Alaptörvény is rögzíti, hogy a vagyonnal való gazdálkodás célja a közérdek szolgálata.

Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben kapott felhatalmazással élve ellenőrzi az önkormányzatok gazdálkodását, működését, hogy az ellenőrzések megállapításaival támogassa az ellenőrzött önkormányzatok szabályszerű gazdálkodását, javaslataival elősegítse az Alaptörvényben megfogalmazott alapvetések érvényesülését a mindennapi életben az önkormányzatok szintjén.” [1]

Továbbá az ÁSZ honlapján az „Ellenőrzöttek” részére közzéteszi a helyénvalósági kritériumokat az Önkormányzatok ellenőrzésre való felkészülésének elősegítése céljából, egyben „zsinórmértéket” adva az Önkormányzatok kezébe ahhoz, hogy belső kont­roll­rendszerük kialakítása és fejlesztése során milyen feladatokat kell végrehajtaniuk/milyen szabályozási környezetet kell kialakítani a megfelelő működés érdekében.[2]

Az ÁSZ honlapján az alábbi helyénvalósági kritériumok találhatók meg jelenleg, amelyek segíthetik az Önkormányzatok munkáját:

  • „A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című ellenőrzési programhoz, közzététel: 2019. 03. 29.;
  • „Községi, nagyközségi önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzési programhoz, közzététel: 2019. 03. 20.;
  • „A köznevelés ellenőrzési rendszerének ellenőrzése” című ellenőrzési programhoz, közzététel: 2019. 03. 14.;
  • „Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás és belső kontroll” című ellenőrzési program „Az önkormányzati hivatal vezetőinek értékelése” című kiegészítő modulhoz, közzététel: 2019. 03. 08.;

[1]   19048 számú jelentés, Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, valamint a beruházások előkészítettségének ellenőrzése–Budapest Főváros Önkormányzata, 2019

[2]   https://www.asz.hu/hu/ellenorzotteknek

Print Friendly, PDF & Email