Címkék: Törvényességi Felügyeleti Osztály

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás 2019. évi zárszámadásának elfogadása a veszélyhelyzetre tekintettel

2020. május 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül,…

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2020. évi II. szám

2020. május 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2020. évi II. száma. Jelenlegi számunk tartalma: Az élelmiszerlánc területét érintő útmutatók a koronavírus járványhoz kapcsolódóan Állattartók adategyeztetése Földhivatali hatáskörök változása a földügyi és mezőgazdasági igazgatási feladatokkal kapcsolatban Tájékoztató az áldozatsegítő támogatásokról A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás 2019. évi zárszámadásának elfogadása a veszélyhelyzetre tekintettel Módosítások az Önkormányzati törvényben Minisztériumi…

Bővebben

Szükséges-e a reklámhordozókkal kapcsolatban módosítani az építményadó-rendeleteket?

2017. november 17./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Htv. – összhangban a településképet érintő új szabályozási tendenciával – 2018. január 1-jétől bővíti az építményadó tárgyának körét.  A Htv. újonnan hatályba lépő 11/A. §-a alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, Településképi tv. szerinti reklámhordozó. Több önkormányzat részéről felmerült a kérdés: szükséges-e…

Bővebben

Állampolgársági eskü és fogadalom lebonyolítása

2017. október 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kecskés Tamás törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága megkeresése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a megye területén lévő települési önkormányzatok polgármestereit: A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) 7. § (1) bekezdése értelmében a honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az…

Bővebben

Tudnivalók a reklámokra vonatkozó településképi bejelentés helyi szabályozásáról

2017. október 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A reklámok elhelyezésére, reklámhordozókra vonatkozó követelményeket, tiltásokat, illetve az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályait – a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Reklám-elhelyezési kormányrendelet) és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban –  2017. október…

Bővebben

A településkép védelméről szóló törvény módosításáról

2017. október 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az országgyűlés 2017. szeptember 19. napján elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CV. törvényt (továbbiakban Törvény), melynek alkalmazásával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom: A Törvény…

Bővebben

Változások a hulladékszállítás gyakoriságának szabályozásában

2017. július 18./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények – ennek körében a hulladékszállítás gyakoriságának – szabályait új jogszabály, a 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet állapítja meg, amely a Magyar Közlöny 2017. évi 88. számában jelent meg. Az EMMI rendelet 2017. augusztus 11-i hatályba lépésével egyidejűleg hatályát…

Bővebben

A Közszolgálati Szabályzatot el kell-e fogadnia a képviselő-testületnek?

2017. június 16./ Kérdés-válasz

Dr. Strihó Krisztina törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Jat. 23. § (4) bek. j) pontja értelmében a jegyző a vezetése alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét normatív utasításban szabályozhatja. A Közszolgálati Szabályzatot a jegyző adja ki, amelyet a képviselő-testületnek nem kell elfogadnia. Kiemeljük azonban, hogy a testület ugyan nem dönthet e…

Bővebben

Anyakönyvi rendeletekkel kapcsolatos jogi csemegék a májusi célvizsgálat tükrében

2017. június 15./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szabályokat minden rendeletnek tartalmaznia kell? Nem. A bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó rendelkezéseket csak a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti önkormányzatok rendeleteiben kell szabályozni, sőt az Anyakönyvi…

Bővebben