Az önkormányzati jogalkotás új korszaka

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Kucsó Dóra
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Várhatóan 2021 második negyedévében éles felületen kezdi meg működését az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszere, amely a minőségi jogalkotás magasabb szintű kiszolgálását célozza.

Az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytáron való közzététele jelenleg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett önkormányzati rendszerben, egyszerű jogszabályszerkesztésre, feltöltésre-, illetve publikálásra alkalmas felületen valósul meg.

Az Integrált Jogalkotási Rendszer egyik célja, hogy lehetővé tegye az önkormányzati rendeletek megszövegezését és megszerkesztését, a módosításokkal egységes szerkezeteinek előállítását és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati rendeleteknek az Mötv. 51. § (2) bekezdése és a Jat. 29. § (2) bekezdése szerinti közzétételének a jelen kor kihívásaihoz igazodó megvalósítását.

A Miniszterelnökség a kormányhivatalokat jelölte ki a rendszer önkormányzati felhasználókkal történő ismertetésére és oktatására. A gyakorlásra és a tesztelésre egy pilot felület nyílt meg, melyet az önkormányzati felhasználók már október elejétől birtokba vehettek, és tapasztalhatták a rendeletek kezelésére alkalmas önálló munkafolyamat-kezelőt, az Elektronikus Jogszabály-előkészítő Rendszert (EJR), illetve a rendeletek publikálását követően az új Nemzeti Jogszabálytár próbaverzióját is.  

A kormányhivatali képzés – figyelemmel a járványhelyzetre – elektronikus úton, a tesztfelületen végrehajtott gyakorlati feladatok megoldásával valósult meg, amelyhez a Kormányhivatal munkatársai telefonon és e-mailen nyújtottak segítséget.

A tesztfelület célja az is, hogy a technikai jellegű hibák a feladatok megvalósítása során megmutatkozzanak. Típushibaként fordult elő, hogy a rendszerben a külső jogszabályokra nem lehetett megfelelően hivatkozni, esetenként nem ismerte fel a jogszabály-szerkesztési állomások (publikálásra küldés, publikálva) közötti különbséget, vagy a melléklet hatálybalépését nem lehetett beállítani.

A fent említett hibák nagy része már kijavításra került. A technikai hibák bejelentésére és hatékony kezelésére a fejlesztők egy külön felületet hoztak létre, amely a https://jira.mhk.hu/ linken érhető el. A regisztrációt követően bejelentés tehető, melynek fontos eleme a hibáról készült képernyőkép. Ennek segítségével a hiba könnyebben észlelhető és orvosolható a fejlesztők számára. A feladatok tartalmi szempontú ellenőrzése során tartalmilag is tapasztalható volt némi hiányosság. Például néhány önkormányzat formálisan publikálta ugyan a rendeletet, azonban a feladatokat tartalmilag nem teljesítette. A rendszer ismeri a jogszabályszerkesztés szabályait, a kodifikációs ellenőrzést követően figyelmezteti a szerkesztőt a hibákra. Ennek ellenére, több feladatmegoldás is született, amely nem alkalmazta a helyes szerkezeti egységek beállítását, vagy a Jszr. szerinti szabályos felsorolás jelölését.

Figyelemmel arra, hogy a LocLex egyik nagy előnye, hogy az egységes szerkezet előállítása sokkal követhetőbb és egyszerűbb módon a rendszer segítségével kerül „előállításra”, a feladatok során kiemelt hangsúlyt kapott a rendeletmódosítás gyakoroltatása.

Lehetőség van különféle szerkezetű mellékletek létrehozására, képek, táblázatok, képletek, csatolmányok speciális kezelésére is. A melléklet szerkesztése, a szerkezeti egységek létrehozása és törlése a jogszabály normaszövegének felépítéséhez hasonló módon történik. Ennek elsajátítása a gyakorlatban sikeresnek bizonyult.

A visszajelzések alapján, a felület funkcióit kitapasztalva, a rendszer hasznos segítséget fog nyújtani a kodifikátoroknak, amely hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati rendeletek valamennyi önkormányzat esetében egységes módon kerüljenek publikálására.

A rendszer éles üzembe állását követően a hosszú távú célok között szerepel, hogy az önkormányzati rendeletek hivatalos kihirdetése a Nemzeti Jogszabálytáron valósuljon meg. Ezen cél eléréséhez még fejlesztés szükséges, így a kodifikálás a LocLex alrendszer EJR moduljában zajlik, és a Nemzeti Jogszabálytáron történik a publikálás, de a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kihirdetés a hivatalos lapban vagy a helyben szokásos módon (akár az önkormányzati rendelet EJR-ből kinyerhető dokumentum-formátumának felhasználásával) kerülhet sor.

 

Print Friendly, PDF & Email