Csökkenthető-e a helyi iparűzési adó a külföldi autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díj 7,5%-ával?

2017. május 26./ Kérdés-válasz

Dr. Kazy Zoltán hatósági szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Hatósági és Oktatási Osztály

Adóigazgatási eljárásban települési önkormányzat adóhatósága részéről merült fel helyi iparűzési adóval összefüggésben az alábbi kérdés: „csökkentheti-e a vállalkozó a helyi iparűzési adó összegét a külföldi úthasználati díj 7,5%-ával vagy ez a lehetőség csak a belföldön megfizetett úthasználati díj esetében lehetséges?”

A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja ugyanis a helyi iparűzési adóval összefüggésben kimondja, hogy a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható az adóalany által a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (a továbbiakban együtt: útdíj) a 7,5%-a. Fontos leszögezni azt is, hogy a hivatkozott jogszabályhelyben a jogalkotó 2 eltérő rendeltetésű díjat jelöl meg a továbbiakban együtt útdíjnak; melyek fogalom-meghatározását az Útdíjtv. értelmező rendelkezései adják meg.   

Az Útdíjtv. 2. § 18. pontja rögzíti, hogy útdíj: az útdíjköteles elemi útszakasz használatáért fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló, a megtett úttal arányos úthasználat alapján az útdíjszedő által kivetett díj; míg az Útdíjtv. 2. § 10. pontja értelmében használati díj: a használati díjköteles útszakasz használatáért a használati jogosultság időtartamára – a Kormány által rendeletben meghatározott díjkategóriába tartozó gépjárművek által – fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló díj. Mindezek mellett az Útdíjtv. 3. § (5) bekezdése szerint ugyanazon útszakasz használatáért ugyanazon gépjármű után nem keletkezhet egyszerre használati díj és útdíj fizetési kötelezettség.

A Htv. jelenleg is hatályos 40/A. § (1) bekezdés b) pontjának az utolsó módosítására 2016. január hó 1. napján került sor. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény indokolása szerint:

„a hatályos szabályozás alapján a belföldi elektronikus útdíj-köteles úthálózat használatáért megfizetett és ráfordításként, költségként elszámolt e-útdíj 7,5%-a 2013. július 1-jétől levonható a fizetendő iparűzési adóból. A törvény a ráfordításként, költségként elszámolt külföldön megfizetett útdíj, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért az autóbuszok után hazánkban megfizetett úthasználati díj 7,5%-át is levonhatóvá teszi az iparűzési adóból. A módosítás egyfelől egyértelművé teszi, hogy mind a külföldön megfizetett útdíjnak, mind a belföldön megfizetett úthasználati díjnak a 7,5%-a vonható le az iparűzési adóból”.

A hivatkozott törvény indokolásából álláspontom szerint egyértelműen levezethető, hogy kizárólag a belföldön megfizetett használati díj 7,5%-ával csökkenthető a helyi iparűzési adó összege.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában megállapította, hogy a jogalkotási törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott jogi iránymutatás, állásfoglalás kiadása alkotmányellenes, ennek megfelelően jelen álláspontom tájékoztató jellegű, arra bíróság vagy más hatóság előtt bizonyítékként hivatkozni nem lehet.

Print Friendly, PDF & Email