A főállású polgármestert megilleti-e a gyermekek után járó pótszabadság?

2017. május 16./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Kttv. VII/A. fejezete tartalmazza a főállású polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. A törvény 225/L. §-a sorolja fel azokat a Kttv. rendelkezéseket, amelyeket a speciális szabályok mellett a polgármesteri (alpolgármesteri) foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell.

A szabadság tekintetében a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a főállású polgármestert évi huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadság illeti meg. A Kttv. általános szabályai között a szabadság számítására vonatkozó rendelkezéseket a 100.-102. §-ok állapítják meg, a 225/L. § ezek közül egyedül a 100. § (2) bekezdését rendeli alkalmazni. Vagyis a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében és a 100. § (2) bekezdésében foglaltakon felül más jogcímen szabadság (pótszabadság) megállapítására a polgármester tekintetében nincs lehetőség.

A leírtak alapján a Kttv. 102. §-a, amely a 16 évesnél fiatalabb gyermekek utáni, a gyermek születése esetén járó, valamint az egészségkárosodás megállapítása miatti pótszabadságról rendelkezik, a polgármesteri (alpolgármesteri) foglalkoztatási jogviszony tekintetében nem alkalmazható.

Print Friendly, PDF & Email