Változás a névváltoztatási eljárásokban

2022. március 30./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Rácz Diána
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Hatósági, Perképviseleti és Felügyeleti Osztály

Az At. 2022. január 1. napjától hatályba lépett módosítása változtatott a névváltoztatási eljárásokra vonatkozó korábbi hatásköri szabályokon.

A magyar állampolgár hatósági eljárásban, igazolványban, bizonyítványban, nyilvántartásban azt a születési vagy házassági nevet viseli, amely az anyakönyvbe bejegyzésre került, vagyis amely a bejegyzés alapjául szolgáló esemény (születés, házasság) időpontjában megillette. Névváltoztatási eljárást mind a születési, mind a házassági név megváltoztatása iránt lehet indítani.

1. Születési név megváltoztatása

A születési név egy vagy kéttagú családi névből és legfeljebb két utónévből áll.

Nincs változás a születési név családi és/vagy utónév megváltoztatásának engedélyezésére vonatkozóan, az eljárás továbbra is Budapest Főváros Kormányhivatala mint anyakönyvi szerv hatáskörébe tartozik (eljáró szervezeti egység: BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály). Az eljárásért 10.000,– Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. Az eljárásra vonatkozóan részletes leírás található a www.kormanyhivatal.hu oldalon.

Hatásköri változás történt 2022. január 1. napjától a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár utónév-változtatási eljárására vonatkozóan.

 Ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, ez az eljárás 2022. január 1. napjától az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik, az anyakönyvvezető az adatváltozást az anyakönyvi bejegyzésben és annak megfelelően a Személyiadat- és lakcímnyilvántartásban is átvezeti. Az anyakönyvvezető előtti eljárás illetékmentes. (At. 44/A. §)

2. Házassági név megváltoztatása

2022. január 1. napjától a volt házastársa nevét viselő személy kérelmére a házassági nevének megváltoztatására vonatkozó eljárásra az At. szerint az anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A volt házastársa nevét viselő kérelmére – ha a házasság megszűnt, és igazolható, hogy a volt házastársa nevét a kért formában használta – a házassági neve megváltozását az anyakönyvvezető az anyakönyvbe bejegyzi. Az eljárás illetékmentes. (At. 48/A. §)

3. Névváltozási hatósági bizonyítvány

Megszüntetésre került a névváltoztatási okirat és annak hiteles másolata is, helyette a névváltozásról az ügyfél kérelmére névváltozási hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, melyet az anyakönyvvezető vagy Budapest Főváros Kormányhivatala állít ki. A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni. (At. 75. §)

A névváltoztatási kérelmet személyesen kell benyújtani bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén a kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjeszthető. A kérelem-nyomtatványt az anyakönyvvezető, illetve a hivatásos konzuli tisztviselő biztosítja.


Tájékoztató a Névváltoztatási
és Anyakönyvi Osztály feladatairól: kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/
allampolgarsag-honositas-anyakonyvezes-nevvaltoztatas

Print Friendly, PDF & Email