Tájékoztatás az önkormányzatok energiamegtakarítási intézkedési tervvel kapcsolatos kötelezettségeiről és a NEH irodák felállításáról

2017. július 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A közintézményi épületek üzemeltetőinek energiamegtakarítási intézkedési terv készítési kötelezettsége, illetve ennek kapcsán a szakmai tanácsadást biztosító NEH irodák felállítása vonatkozásában – a CSB/01/04692-6/2017. ügyiratszámú tájékoztató levelünkre hivatkozással és a 2017. június 19-én tartott jegyzői értekezleten elhangzottak alapján – az alábbiakról szeretném tájékoztatni:

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) és az energetikahatékonyságról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) vonatkozó rendelkezései alapján 2017. január 1-től a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője számára több új energiahatékonysági kötelezettség került előírásra.

Ennek kapcsán a Nemzeti Energetikusi Hálózat (a továbbiakban: NEH) célja a közintézmények – köztük az önkormányzatok –, valamint a vállalkozások energiahatékony működésének, és a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.

A NEH irodáit a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, valamint a R. 10. számú mellékletében meghatározott települések járási hivatalaiban kell létrehozni. A melléklet meghatározza az irodák székhelyét és illetékességi területét.

A NEH irodáiban az energetikai szakmai tanácsadást a kormányhivatal erre kijelölt munkatársai végzik a feladat ellátásához szükséges két napos képzés elvégzését követően.

Fentiek alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal NEH irodáihoz tartozó alábbi munkatársakhoz fordulhatnak energetikai tárgyú kérdéseikkel:

1.

Szegedi NEH Iroda – Csongrád Megyei Kormányhivatal, melynek illetékessége

  • a Szegedi Járási Hivatal,
  • a Kisteleki Járási Hivatal, valamint
  • a Mórahalmi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

Energetikai tanácsadók:

Sári Zsolt (állami főépítész)
tel.: (62) 680-120, 70/454-8888;
e-mail: sari.zsolt@csongrad.gov.hu

Hunya Péter (osztályvezető)
tel.: (62) 681-612, 70/455-7425;
e-mail: hunya.peter@csongrad.gov.hu

2.

Hódmezővásárhelyi NEH Iroda – Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, melynek illetékessége

  • a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal,
  • a Szentesi Járási Hivatal, valamint
  • a Csongrádi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

Energetikai tanácsadók:

Imre Gábor (helyszíni ellenőr)
tel.: (62) 814-977, 70/318-7923;
e-mail: imre.gabor@csongrad.gov.hu

Baranyiné Ujvári Szilvia (építésügyi szakügyintéző)
tel.: (62) 681-042, 70/699-2289;
e-mail: ujvari.szilvia@csongrad.gov.hu

3.

Makói NEH Iroda – Makói Járási Hivatal, melynek illetékessége a Makói Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

Energetikai tanácsadók:

Szabó Gábor Levente (üzemeltetési referens)
tel.: (62) 680-438, 70/370-7255;
e-mail: szabo.gabor.levente@csongrad.gov.hu

Szűcs Tímea (kormányablak szakügyintéző)
tel.: (62) 561-688;
e-mail: szucs.timea@csongrad.gov.hu

Felhívjuk a Tisztelt Jegyző Kollégák figyelmét, hogy az energetikai szakmai tanácsadó kollégák általános tájékoztatást nyújtanak az érintettek részére az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez a feladat ellátásához szükséges képzés során szerzett tudásanyag mélységében és terjedelmében.  

A feladatok vonatkozásában az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez használható minta dokumentum, valamint az épületek használóinak energiahatékonysági szemléletformáláshoz alkalmazható módszertan már közzétételre került, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által üzemeltetett enhat.mekh.hu honlapon továbbra is elérhető. A kötelezettségek teljesítéséhez a fenti dokumentumok kitöltése és felhasználása szükséges épületenként. Az energiamegtakarítási intézkedési terv önállóan, vagy akár szervezeten belüli, illetve külső szakmai segítség igénybevételével is elkészíthető.

A kormányhivatal a kötelezettség teljesítésére az Ehtv. 11/A. § a) pontjában rögzített határidőt rugalmasan kezeli, azonban kérjük, az energiamegtakarítási intézkedési tervet mielőbb elkészíteni szíveskedjenek.

Az energiamegtakarítási intézkedési terveket (a korábban már papíralapon benyújtottakat is) aláírással és bélyegzővel ellátva elektronikusan (.pdf formátumban) az energetikaitanacsadas@csongrad.gov.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: