Jogszabályváltozás a partnerségi egyeztetés szabályozását érintően

2017. július 04./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A helyi önkormányzatok településfejlesztési, illetve településrendezési eljárásával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályozásával kapcsolatban az alábbi jogszabályváltozásra hívjuk fel a figyelmet.

A Tfr. 29/A. §-a a partnerségi egyeztetési eljárást illetően keretszabályokat állapít meg, amelyekben az egyes intézkedéseket „az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint” rendeli megtenni. A települési önkormányzatok részéről kérdésként merült fel, hogy a képviselő-testületeknek a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló döntést milyen formában – rendeletként, vagy határozatként – kell elfogadniuk.

Mivel az Alaptörvény értelmében a kormányrendeleti szintű jogalkotási felhatalmazás önmagában nem elegendő, egyértelmű törvényi szintű rendeletalkotási felhatalmazás a helyi önkormányzati rendelet megalkotására pedig nem áll rendelkezésre, ezért szükségessé vált a jogszabályi háttér megfelelő módosítása.

A Magyar Közlöny 2017. évi 100. számában (2017. június 27.) megjelent az egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XCIX. törvény, amelynek 16. §-a a Tktv. rendelkezéseit az alábbiak szerint módosította:

16. § A Tktv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy a széleskörű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása
érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapítsa meg a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet
készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel
(partnerek) történő (partnerségi) egyeztetés részletes szabályait.”

A módosítás következtében a helyi önkormányzatok partnerségi egyeztetési szabályok megállapítására vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazása egyértelművé válik.

A fenti módosítás 2017. augusztus 31. napján lép hatályba. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen időpontot megelőző hatálybalépéssel a partnerségi egyeztetésről rendeletet alkotni továbbra is csak eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény és az Mötv. (mint feladatkört megjelölő törvény) lehet. A bevezető részben a Tfr. (mivel csupán kormányrendelet) felhatalmazó rendelkezésként nem jelenhet meg.

Szintén kiemelendő, hogy 2017. augusztus 31. előtt még lehetőség van a partnerségi egyeztetés szabályainak határozati formában történő elfogadására, azonban 2017. augusztus 31. után azoknak a településeknek is meg kell alkotniuk a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet, akik addig határozatban rendelkeztek erről a kérdésről.

A törvénymódosítás nem érinti a korábban – tehát 2017. augusztus 31. előtt – elfogadott rendeletek és határozatok hatályát. Az ezen időpontot megelőzően (az Alaptörvény és az Mötv. alapján) megalkotott önkormányzati rendeleteket a felhatalmazó rendelkezés változása miatt nem szükséges hatályon kívül helyezni, azok továbbra is alkalmazhatóak maradnak.

A határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetési szabályok az azok alapján megkezdett, a rendeletalkotáskor folyamatban lévő eljárásokban alkalmazhatóak maradnak. Az újonnan megalkotásra kerülő rendeletek a folyamatban lévő egyeztetésekben csak akkor lépnek a határozati formában elfogadott szabályok helyébe, ha erről a képviselő-testület – az új rendelet átmeneti rendelkezései között – kifejezetten döntést hoz.

Print Friendly, PDF & Email