Tájékoztatás anyakönyvvezetők részére

2019. június 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Rácz Diána
anyakönyvi felügyelő
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

1. Többnyelvű formanyomtatványok kiállítása anyakönyvi kivonatokhoz

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. §-a az anyakönyvi kivonathoz kiállítható, a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016/1191 számú európai parlamenti és tanácsi (EU) rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványra vonatkozó rendelkezésekkel egészült ki, amelynek értelmében a többnyelvű formanyomtatványt az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerén (a továbbiakban: EAK rendszer) keresztül kell kiállítani. Az új funkció élesítését megelőzően felvett kérelmeket az EAK rendszerben utólag rögzíteni szükséges, valamint a kért többnyelvű formanyomtatványok kiállításáról a kérelmet átvevők haladéktalanul intézkedni szíveskedjenek.

2. Anyakönyvi szakmai nap Budapesten

A Miniszterelnökség 2019. április 4. napján a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 kódjelű „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül „Anyakönyvi szakmai napot” tartott a kormányhivatalok anyakönyvi felügyeleti feladatokat ellátó tisztviselői és az általuk kijelölt települési anyakönyvvezetők részvételével.

A regisztrációt követően dr. Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes nyitotta meg a szakmai napot, majd dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár köszöntötte a megjelenteket. Az első előadást Lénárdné dr. Szabó Zsuzsanna a Miniszterelnökség Anyakönyvi és Állampolgársági Ügyek Osztályának osztályvezetője tartotta a „jogalkalmazást érintő kérdések az anyakönyvi igazgatásban” témakörben. Ezt követően dr. Riskó-Nagy László a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztály főosztályvezetője beszélt az „anyakönyvi hatáskörök kiterjesztése a hivatásos konzuli tisztviselőkre” témában, majd az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályáról dr. Kurucz Mária előadása következett „a nemzetközi magánjogról szóló törvény anyakönyvi eljárásokat érintő alkalmazásáról”.

Az előadások után szakmai workshop keretében csoportokra osztva beszéltük át a kormányhivatalok által beküldött témajavaslatokat és kérdéseket. Így többek között szó volt az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartás fejlesztési problémáiról és a lehetséges megoldásokról, az apai elismerő nyilatkozatok felvételéről, az okmánynyomtatók hibáiról, a halálesetek bejelentéséről, az ismeretlen holttest anyaköny­ve­zé­sé­ről, a névváltoztatással kapcsolatos kérdésekről, a konzulok tevékenységéről, a hazai anyakönyvezésről, a régi nevek írásmódjáról, stb.

A Csongrád Megyei Kormányhivatalt Goda Gabriella Eszter, dr. Stadler Petra és Rácz Diána képviselte a szakmai napon, Csongrád megye anyakönyvvezetői közül pedig 2 fő szegedi, 1-1 fő hódmezővásárhelyi, szentesi, csongrádi és makói anyakönyvvezetők vettek részt.

A Miniszterelnökség azt a tájékoztatást adta, hogy az előzőleg írásban, illetve a helyszínen személyesen, szóban feltett kérdéseinkre írásban is megkapjuk a választ. Tájékoztatom az anyakönyvvezetőket, hogy fentiekkel kapcsolatban a kormányhivatal előreláthatólag 2019. június 4. napjára anyakönyvi szakmai napot tervez. Az erre vonatkozó információk hamarosan megküldésre kerülnek.

Print Friendly, PDF & Email