Gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatása

2022. november 22./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Muzsik Anita
osztályvezető
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály · Hatósági és Nyilvántartási Osztály

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel azon személyek részére,

  • akik gyógyászati segédeszközt használnak, illetve
  • akikkel közös háztartásban élő személyek gyógyászati segédeszközt használnak,

a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiségen felül további kedvezményes árú villamosenergia-mennyiség biztosítható.

Fontos, hogy a kedvezményre a gyógyászati segédeszközök közül a társadalombiztosítási támogatással kiszolgált

  • elektromos kerekesszék,
  • elektromos moped,
  • hálózati áramról működő oxigén koncentrátor

jogosítja a felhasználót.

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerint igényelt eszközökről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ad tájékoztatást a kormányhivataloknak.

1. A kérelem benyújtásának folyamata:

A kérelem letölthető a kormanyhivatal.hu weboldalról.

A beadvány benyújtható

  • személyesen bármely kormányablaknál, illetve
  • elektronikus úton az epapir.gov.hu szolgáltatás igénybevételével,
  • postai úton pedig megyénkben a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Hatósági és Nyilvántartási Osztálya (postai cím: 6701 Szeged, Pf: 472) részére lehet megküldeni.

A kérelemhez szükséges mellékelni az egyetemes villamosenergia-szolgáltató által kibocsátott számlát – a számla és a számlarészletező minden oldaláról készített másolatot –, illetve az utolsó számla teljesítését igazolni kell.

2. A kedvezmény megállapítása:

A jogosultságot a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) bírálja el.

A kedvezmény megállapításáról a kormányhivatal döntést hoz, melyben a döntéshozataltól a kedvezményes év végéig, 2023. július 31-ig arányosítva meghatározza annak mértékét a jogosult részére a felhasználási hely tekintetében.

A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.

A kedvezmény mértéke a fogyasztási helyen élő, jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközt használó személyenként maximum 1697 kWh lehet.

A kedvezményre való jogosultságról, valamint annak mértékéről a kormányhivatal hivatalból értesíti a szolgáltatót, a jogosultnak nem kell a szolgáltató felé jelezni.

A kedvezmény megállapítását követően a kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet a kedvezménnyel érintett felhasználási helyen.

Print Friendly, PDF & Email