A jegyzők egyes tájékoztatási kötelezettségének megszűnéséről

2020. május 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Fodorné dr. Borbély Eszter
osztályvezető
Műszaki Hatósági Főosztály / Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

1. Korábban munkavédelmi hatóságunk már megkereséssel élt egyes tájékoztatási kötelezettségek megszűnésének tárgyában a jegyzők felé,[1] ugyanakkor még mindig érkeznek a hatósághoz nagy számban tájékoztatások kereskedelmi tevékenységekhez, illetve telepengedélyekhez kapcsolódóan. Ezen dokumentumok kezelése fölösleges adminisztratív terhet ró mind az önkormányzatok, mind a hatóság munkatársaira. A terhek csökkentése érdekében, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság az alábbi tájékoztatást adja az egyes kötelezettségek megszűnéséről.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről – 6. § (2) bekezdése – 2016. január 01. napját megelőzően úgy rendelkezett, hogy a jegyző a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi hatóság), továbbá – a 9. § (2) bekezdése alapján – a jegyző a kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély tárgyában hozott határozatot közli a munkavédelmi és a munkaügyi hatósággal. A Kormányrendelet – 2016. január 01. napján hatályba lépett módosítását követően – a jegyző ezen kötelezettségeit nem tartalmazza.

2. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 9. §-a – mely kimondta, hogy a jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli a honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység kivételével a munkavédelmi hatósággal – 2018. január 01. napjától hatályát vesztette, így a jegyző ezen kötelezettsége szintén megszűnt.

[1] Hivatali Tájékoztató 2018. évi IV. szám, 5. oldal (Dombi Mihály: A jegyzők egyes tájékoztatási kötelezettségének megszűnéséről), valamint Önkormányzati Helpdesk: onkormanyzat.csmkh.hu/a-jegyzok-egyes-tajekoztatasi-kotelezettsegenek-megszuneserol-2018-09-13

Print Friendly, PDF & Email