A jegyzők egyes tájékoztatási kötelezettségének megszűnéséről

2018. szeptember 13./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dombi Mihály
munkaügyi szakügyintéző
Szegedi Járási Hivatal / Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály / Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. §-a – mely kimondta, hogy a jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli a honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység kivételével a munkavédelmi hatósággal – 2018. január 01. napjától hatályát vesztette, így a jegyzők ezen kötelezettsége megszűnt.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2016. január 01. napján hatályba lépett módosítása óta, ugyancsak nem kell megküldenie a munkaügyi és munkavédelmi hatósághoz a jegyzőknek a nyilvántartásba vételt követően a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés másolatát, valamint a kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedélye tárgyában hozott határozatot.

Print Friendly, PDF & Email