A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás 2019. évi zárszámadásának elfogadása a veszélyhelyzetre tekintettel

2020. május 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig azaz 2020. május 31-ig hatályba lépjen.

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy „A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.”

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel ugyanakkor a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése kimondja, hogy „Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A fenti rendelkezés alapján tehát a zárszámadási rendeletet/határozatot továbbra is a képviselő-testületnek/társulási tanácsnak kell jóváhagynia, ezért – figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet alatt a képviselő-testület/társulási tanács ülése nem hívható össze – a rendelet/határozat-tervezet előterjesztésére a veszélyhelyzet megszűnését követően van lehetőség, azt is szem előtt tartva, hogy az elfogadott rendeletnek/határozatnak legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba kell lépnie.

Print Friendly, PDF & Email