Tájékoztatás – kamarai jogtanácsos az önkormányzatnál

2018. március 12./ Jegyzői értekezletek, Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Valastyán Réka
jogi referens
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A kamarai jogtanácsos önkormányzatnál betöltött szerepe kapcsán a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztályának jogi álláspontjáróla 2018. március 6-án tartott jegyzői értekezleten elhangzottakra utalva és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: új ügyvédi törvény) vonatkozó rendelkezési alapján – az alábbiak szerint tájékoztatom:

A kamarai jogtanácsos szerepe az önkormányzatnál

A kamarai jogtanácsos az ügyvédi tevékenységet nem természetes személy jogalannyal fennálló munkaviszonya, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, rendvédelmi, hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati jogviszonya, egyházi szolgálati viszonya (a továbbiakban együtt: munkaviszony) keretei között,

a) ügyvédi kamarai nyilvántartásba bejelentett munkáltatója, egyházi szolgálati viszony esetében az egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: munkáltató),

b) munkáltatójának kapcsolt vállalkozása, vagy

c) munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban álló szerv

mint ügyfele számára gyakorolja. (66. § (1) bek.)

Az új ügyvédi törvény az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselő kamarai jogtanácsosok tevékenységét az alábbiakban hivatkozott rendelkezések szerint lehetővé teszi.

A helyi önkormányzat polgármesteri hivatalának, a közös önkormányzati hivatalnak, a megyei önkormányzat hivatalának, a képviselő-testület szervének, valamint a nemzetiségi önkormányzat hivatalának, illetve szervének kamarai jogtanácsosa (illetve jogi előadója), az adott helyi önkormányzat, annak képviselő-testülete, közgyűlése, szerve, továbbá az adott nemzetiségi önkormányzat, annak szerve, valamint a helyi önkormányzattal, illetve a nemzetiségi önkormányzattal fenntartói viszonyban álló szerv számára, a szerv feladat- és hatáskörét érintő ügyben ügyvédi tevékenységet folytathat. (66. § (3) bek. és 70. § (3) bek.)

Ugyan az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összeférhetetlen a munkaviszony, a kormányzati szolgálati, a közszolgálati, az állami szolgálati, a közalkalmazotti, a rendvédelmi, hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati jogviszony, továbbá a közjegyzői, bírósági végrehajtói jogállás, továbbá minden más, munkavégzési kötelezettséggel járó és ellenérték fejében végzett tevékenység, az új ügyvédi törvény ez alól a kamarai jogtanácsosok tevékenysége kapcsán a 66. § (1) bekezdésében kivételt fogalmaz meg. (23. § (1) bek.)

Fentiek alapján tehát a jogi szakvizsgával rendelkező jegyző és adott esetben a hivatali köztisztviselő is lehet kamarai jogtanácsos, ennek megfelelően például ellenjegyezheti az önkormányzat ingatlanának adásvételét, s kamarai jogtanácsosként eljárva képviselheti peres eljárásban a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatokat. Az önkormányzati hivatal azonban megbízási jogviszony keretében ügyvédet is fogadhat a fenti feladatok ellátására.

(E cikkünk helyesbíti A jogászvilág régi-új szereplője – avagy kicsoda a kamarai jogtanácsos című tájékoztatónk 8. pontját.)

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: