Amennyiben nem térítésmentes a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása, mi a szolgáltatásért fizetendő díj megállapításának alapja?

2017. február 01./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A 2016. július 1. napjával átalakult kéményseprő-ipari új szolgáltatási struktúrában a díjmegállapítás alapjául továbbra is az önkormányzatok rendeletében megállapított – 2015. július 1-jei állapot szerinti – közszolgáltatási díjak szolgálnak.

Kiemelendő, hogy a 2016. július 1-je előtt, törvényi felhatalmazás alapján jogszerűen megalkotott önkormányzati rendeletek díjszabásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát nem befolyásolja az a tény, hogy az önkormányzatok 2016. július 1. napjával hatályon kívül helyezték rendeleteiket (mivel e tárgykörben megszűnt a jogalkotási hatáskörük). Az önkormányzati rendeletekben rögzített 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjak alkalmazására a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (5) bekezdése ad felhatalmazást.

Print Friendly, PDF & Email