Önkormányzatok tájékoztatása e-ügyintézés tárgyában

2018. január 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kucsó Dóra törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, helyi önkormányzatokat érintő kötelezettségekről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 17. pontjában foglaltak értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Azt, hogy ez tartalmilag mit jelent, az Eüsztv. 25. § (3) bekezdése határozza meg.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza az elektronikus kapcsolattartás egyes módjaival kapcsolatos részletszabályokat.

Az e-ügyintézés kialakításának egyik fontos szereplőjeként létrehozásra került az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet). A Felügyelet célja és feladata többek között az elektronikus ügyintézés ügyének támogatása, a jogszabály szerinti működés felügyelete és az elektronikus ügyintézés megvalósításának koordinálása. A Felügyelet internetes elérhetősége: https://euf.gov.hu/

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az Eüsztv.-ben foglaltaknak megfelelően kötelesek információátadási szabályzatot elfogadni, valamint a Korm. rendeletben meghatározott tartalommal iratkezelési szabályzatot készíteni, továbbá az Eüsztv.-vel és a Korm. rendelettel való összhang megteremtése érdekében a helyi önkormányzatok egyéb szabályzatainak felülvizsgálata is indokolt.  Az információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig kell elkészíteniük és véleményezés céljából megküldeni a Felügyelet részére.

E kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében az önkormányzatok számára a Felügyelet közzétesz egy dokumentumot a helyi önkormányzatok által az információátadási szabályzatban megadandó adatokról, mely a Felügyelet honlapjáról érhető el, „A helyi önkormányzatok által az információátadási szabályzatban megadandó adatok” menüpont alatt.

Továbbá mellékletként szíves felhasználásra közzétesszük segédletként a Miniszterelnökség által a Kormányhivatal részére biztosított információátadási szabályzat mintát.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: