Költség-megelőlegezés a nemzetiségi önkormányzat időközi választásakor

2023. április 27./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Njtv. 69. § (4) bekezdése rögzíti, hogy időközi választást kell kitűzni, ha a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatják vagy kimondja feloszlását, és a nemzetiségi önkormányzat az időközi választás költségeit megelőlegezi.

A Magyar Közlöny 2022. október 24-i 171. számában került közzétételre, és 2022. október 25-én lépett hatályba a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól szóló 21/2022. (X. 24.) IM rendelet, melynek rendelkezéseit az alábbiakban ismertetjük.

Az időközi választás kitűzésére hatáskörrel rendelkező választási bizottság mellett működő választási iroda a feloszlás kimondásától, illetve a feloszlatástól számított 8 napon belül megállapítja az időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit. Ehhez a feloszlás vagy feloszlatás napja szerinti választópolgárok számát veszi figyelembe, a rendelet kimondja továbbá azt is, hogy a költségeket a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló miniszteri rendeletben megállapított dologi és személyi normatívák alapján kell meghatározni.

A választási iroda a költségek megállapítását követően haladéktalanul tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot a megelőlegezendő költségek összegéről, a bankszámlaszám és fizetési határidő (a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 nap) megjelölésével, egyben figyelmeztet a megelőlegezés elmulasztásának jogkövetkezményére, mely nem más, mint a nemzetiségi önkormányzatnak a feloszlás vagy feloszlatás napjával történő megszűnése.

Az időközi választás valamennyi költség megelőlegezéséről történő tudomásszerzést követően tűzhető ki.

Az időközi választás eredményének jogerőssé válását – ha az időközi választás jelöltek hiányában elmarad, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét – követően a helyi választási iroda 15 napon belül (a területi, illetve a Nemzeti Választási Iroda 50 napon belül) elszámolást készít a nemzetiségi önkormányzat számára. Ezen elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni az előleget meghaladó többletköltségeket. Abban az esetben pedig, ha a költségek nem érik el az előleg összegét, a választási iroda 8 napon belül köteles visszafizetni a különbözetet.

Print Friendly, PDF & Email