Kinevezhető-e az óvodavezető 5 évet meghaladó időtartamra, figyelemmel az Nkt. 68. § (4) bekezdésének rendelkezésére?

2017. május 18./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az óvodavezető jogviszonyát alapvetően szabályozó Kjt. 23. § (3) bekezdése értelmében a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

A köznevelési intézmény vezetőjének jogviszonyával kapcsolatban – így az óvodavezetőre vonatkozóan is – az Nkt. is tartalmaz előírásokat, melynek 68. § (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(4) Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.”

A hivatkozott rendelkezések összevetésével megállapítható, hogy a Kjt.-nek a kinevezés időtartamára (max. 5 év) vonatkozó rendelkezéséhez képest a Nkt. 68. § (4) bekezdése speciális előírást állapít meg, amely lehetővé teszi, hogy 5 évnél legfeljebb hat hónappal rövidebb vagy hosszabb időre is kinevezhető legyen a vezető, annak érdekében, hogy a megbízás utolsó napja július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra essen.

Összegzésképpen elmondható, hogy az Nkt. 68. § (4) bekezdése szerinti esetben az óvodavezető 5 évet legfeljebb 6 hónappal meghaladó időtartamra is kinevezhető.

 

Print Friendly, PDF & Email