Hogyan lehet megfelelően alkalmazni az Mötv. 52. §-át a társulási tanács jegyzőkönyveinek aláírására?

2017. június 23./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Mötv. 95. § (3) bekezdése a társulási tanács működése tekintetében utaló szabályt alkalmaz, amennyiben rögzíti, hogy a társulási tanács, valamint a bizottságok működésére – a speciális előírások mellett – a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az Mötv. 52. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. Ennek analógiájára a társulási tanácsi ülések jegyzőkönyveit a társulási tanács elnökének és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatalt vezető jegyzőnek kellene aláírnia. Az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) pontja alapján a jegyző tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület ülésén, ezáltal eleget tud tenni azon törvényi kötelezettségének, miszerint az ülésről készült jegyzőkönyvet aláírásával hitelesíti.

A társulási tanács ülésein való részvétellel kapcsolatban az Mötv. 95. § (5) bekezdése tartalmaz konkrét rendelkezést, amennyiben rögzíti, hogy a társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. E szabályból következően a tagönkormányzatok jegyzőinek részvétele a tanács ülésén nem kötelező, így amennyiben a jegyző nem vesz részt az ülésen, a jegyzőkönyv aláírása sem követelhető meg vele szemben.

Az Mötv. 95. § (5) bekezdésében foglaltakhoz képest a társulás székhely településének jegyzője (vagy a megállapodásban a munkaszervezeti feladatok ellátására kijelölt település jegyzője) a tagönkormányzatok jegyzőihez képest speciális helyzetben van. Mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal vezetőjét, a többi tagönkormányzat jegyzőjéhez képest többletkötelezettségek terhelik, amennyiben felelős – egyebek mellett – az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséért. Esetében tehát az ülésen való részvétel szempontjából az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) pontja az irányadó, vagyis részvétele a tanács ülésén nem csupán lehetőséget, de kötelezettséget is jelent.

A munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzőjének nem csak joga, de kötelezettsége is, hogy – az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) pontja alapján, tanácskozási joggal – részt vegyen a társulási tanács ülésén, és az ülésről készült jegyzőkönyvet aláírásával hitelesítse.

 

Print Friendly, PDF & Email