A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzati társulás 2019. évi zárszámadásának hatályba lépésére vonatkozó előírások változása a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel

2020. július 15./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2020. évi III. számában megjelent 2020. július 10-én.

Az Átmeneti tv. 6. §-a akként rendelkezik, hogy „Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A fent idézett törvényi rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnésekor, azaz 2020. június 18. napján lépett hatályba, ezáltal a zárszámadási rendeletnek/határozatnak legkésőbb az azt követő 30. napon, tehát 2020. július 18. napján hatályba kell lépnie.

Print Friendly, PDF & Email