Településterv készítését érintő pályázat

2021. november 15./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Sári Zsolt
állami főépítész
Állami Főépítészi Iroda

Idén, az év végéig 500 millió forint pályázati támogatást nyújt a kormány az 5000 fő lakónépesség alatti kistelepüléseknek a településtervek elkészítéséhez. A pályázat a 2021. júliusban hatályba lépett településtervezéssel összefüggő jogszabályok alapján az új típusú településtervek elkészítését támogatja.

A pályázat célja, hogy támogassa az 5000 fő alatti lakónépességű kistelepüléseket a településterveik jogszabályban rögzített tartalom és formátum szerinti elkészítésében. A pályázat keretében az érintett önkormányzatok adóerő-képesség függvényében sávosan maximálisan 500 ezertől 3 millió forintig terjedő összegig, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

A kormány 2022-ben és 2023-ban további 1,5-1,5 milliárd forint támogatást különít el erre a célra, így azon települések, amelyek az idei évben nem tudnak pályázni, az elkövetkező két évben a soron következő pályázati felhívásokon indulhatnak.

A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Amennyiben a településterv elkészítésének költségei meghaladják a támogatói okiratban rögzített támogatási összeget, a többletráfordítást az önkormányzat saját forrásból köteles biztosítani.

A pályázatot a településterv elkészítésének megkezdéséről szóló önkormányza­ti képviselő-testületi határozat elfogadását követően lehet benyújtani, a településterv elfogadását megelőzően. A támogatás terhére a jogszabályoknak megfelelő településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladatok számolhatók el.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. november 19. A kérelmet a pályázati felhívásban felsorolt dokumentumok megküldésével lehet benyújtani postai úton vagy személyesen, egymással mindenben megegyező két eredeti példányban a felhívásban megjelölt címen.

A felhívás, valamint további információk a pályázatról elérhetők a Lechner Tudásközpont honlapján, a https://lechnerkozpont.hu/telepulestervpalyazat weboldalon.

Print Friendly, PDF & Email