Tájékoztatás anyakönyvvezetők részére

2018. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Rácz Diána
anyakönyvi felügyelő
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

1. Apai elismerő nyilatkozat – kiegészítő nyilatkozat

Tájékoztatom az anyakönyvvezetőket, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 70. § (2) bekezdése szerint

Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása tartalmazza

h) az anya nyilatkozatát arról, hogy tudomása szerint apaság megállapítása iránti per van-e folyamatban, ha igen

ha) az eljáró bíróság megnevezését,

hb) a per ügyszámát.

Továbbra is több esetben tapasztalom, hogy még mindig érkeznek olyan apai elismerő nyilatkozatok, ahol Csongrád megye egyes anyakönyvvezetői nem veszik fel a fentieket tartalmazó kiegészítő nyilatkozatot, ezért a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell a szülőket megkeresni és az elmaradt nyilatkozatot pótoltatni, mert addig az apai elismerő nyilatkozat nem lesz teljes hatályú, és az apa nem jegyezhető be.

Ezúton kérem, hogy mind a születendő, mind a megszületett gyermekre vonatkozó apai elismerő nyilatkozat esetében szíveskedjen minden anyakönyvvezető a KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZATOT is felvenni.

Továbbá, amennyiben az anya nem magyar állampolgár, úgy mindenképpen külön igazoltatni kell a családi állapotáról, mert anélkül nem fogadható el az apai elismerő nyilatkozat.

2. Apai elismerő nyilatkozatok rögzítése

Tájékoztatom az anyakönyvvezetőket, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglaltak szerint:

12/A. § (1) Az apai elismerő nyilatkozatot és – ha azt nem az apai elismerő nyilatkozattal együtt tették meg – az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot az az anyakönyvvezető rögzíti az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, aki előtt a nyilatkozatot tették.

(2) A nem az anyakönyvvezető előtt tett apai elismerő nyilatkozatot és – ha azt nem az apai elismerő nyilatkozattal együtt tették meg – az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot

a) – ha a gyermek a nyilatkozattétel időpontjában még nem született meg –

aa) azon szerv székhelye szerinti anyakönyvvezető, amely előtt a nyilatkozatot megtették,

b) – ha a gyermek a nyilatkozattétel időpontjában már megszületett – a születést nyilvántartó anyakönyvvezető

rögzíti az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában.

Vagyis fentiek alapján, amikor nem az anyakönyvvezető (hanem tipikusan a járási hivatalok gyámügyi szakügyintézői) előtt tesznek apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre, akkor a gyámügyi szakügyintéző az adott járási hivatal székhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek küldi meg az apai elismerő nyilatkozatot, aki felrögzíti azt az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásába, FÜGGETLEN ATTÓL, HOGY A SZÜLETÉS VÁRHATÓ HELYE ETTŐL ELTÉR!

Példaként említve, ha a CSMKH Makói Járási Hivatal gyámügyi szakügyintézője előtt teszik az apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre és a nyilatkozatban Szeged városát jelölik meg születés várható helyeként, akkor is a makói anyakönyvvezetőnek kell megküldeni EAK-ban történő rögzítésre, független attól, hogy nagy valószínűséggel Szegeden fog születni a gyermek.

Kérem, hogy minden anyakönyvvezető a leírtaknak megfelelően járjon el.

Print Friendly, PDF & Email