Szociális vetítési alap

2023. április 27./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Krnákné dr. Boros Bernadett
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Szociális és Gyámügyi Osztály

A szociális területen az öregségi nyugdíjminimumot, mint viszonyszámot felváltotta a szociális vetítési alap fogalma. Az öregségi nyugdíjminimum elsősorban a nyugdíj szakágazat mutatószáma, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásokhoz kapcsolódóan használnak. A szakmai irányító minisztérium szerint indokolt volt egy olyan viszonyítási alap létrehozása szociális területen, amely figyelembe veszi majd a szakterület sajátosságait. Ezzel célzottabb lesz a támogatások és juttatások megállapítása.

A szociális vetítési alap bevezetésével összefüggésben a jogrendszer felülvizsgálata megtörtént, az érintett jogszabályok módosításra kerültek.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § értelmében 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.

Print Friendly, PDF & Email