Önkormányzati jogszabályfigyelő

2020. január 07./ Hasznos adatok

Az önkormányzati munkát érintő, a Magyar Közlönyben 2018. június 1. óta kihirdetett új jogszabályok (közjogi szervezetszabályozó eszközök) és módosítások.

A táblázat sorai mind a kihirdetés, mind a hatályba lépés napja szerint rendezhetők.

Új / módosított jogszabályMódosítottaKözlönyKihirdetveHatályos
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 1/2020. (I. 8.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
MK 2020/4.2020.01.082020.01.09
428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól 369/2019. (XII. 30.) Korm. Rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.)
Korm. rendelet módosításáról és a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és
használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről
MK 2019/222.2019.12.302019.12.31
368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének
határidejéről
MK 2019/222.2019.12.302019.12.31
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet a közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről MK 2019/220.2019.12.302020.01.01. (kivéve: 22.§ (2)-(3) bek.)
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
19/2018. (II. 14.) Korm. Rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
429/2017. (XII. 20.) Korm. Rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet A Magyar Államkincstárról 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
474/2013. (XII. 12.) Korm. Rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és
a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
369/2013. (X. 24.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
351/2013. (X. 4.) Korm. Rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet a területszervezési eljárásról 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
93/2012. (V. 10.) Korm. Rendelet Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
331/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A közfürdők létesítéséről és működéséről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
147/1992. (XI. 6.) Korm. Rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/220.2019.12.302019.12.31. (kivéve: 202. § (2)-(8) bek.)
22/2019. (XII. 23.) PM rendelet a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről
MK 2019/216.2019.12.232020.01.01
174/2017. (VI. 30.) Korm. Rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről,
valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
345/2019. (XII. 23.) Korm. Rendelet egyes kormányrendeleteknek a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének
átalakításával összefüggő módosításáról
MK 2019/216.2019.12.232020.01.02
370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításárólMK 2019/216.2019.12.232020.01.01
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról
MK 2019/216.2019.12.232020.01.01
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról
MK 2019/216.2019.12.232020.01.01
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről MK 2019/216.2019.12.232020.01.01
334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak
2020. évi kompenzációjáról
MK 2019/215.2019.12.232020.01.01
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról21/2019. (XII. 23.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
MK 2019/215.2019.12.232020.01.01
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjéről
35/2019. (XII. 23.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjéről szóló 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet módosításáról
MK 2019/215.2019.12.232019.12.24
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2016. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2011. évi CLXXXIX. Törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2011. évi CLXI. Törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításárólMK 2019/212.2019.12.192019.12.20. (kivéve: 252. § (2)-(6) bek.)
68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/210.2019.12.182019.12.18
489/2013. (XII. 18.) Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról
312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításárólMK 2019/210.2019.12.182020.01.01
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításárólMK 2019/210.2019.12.182020.01.01
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításárólMK 2019/210.2019.12.182020.01.01. (kivéve: 97.§ (2)-(6) bek.)
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításárólMK 2019/210.2019.12.182020.01.01. (kivéve: 97.§ (2)-(6) bek.)
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetérőlMK 2019/208.2019.12.182020.07.01. (kivéve: 97. § (2)-(3) bek.)
2018. évi LXXXIII. Törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításárólMK 2019/208.2019.12.182019.12.19. (kivéve: 20. § (2)-(4) bek.)
2015. évi CXLIII. Törvény a közbeszerzésekről2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításárólMK 2019/208.2019.12.182019.12.19. (kivéve: 20. § (2)-(4) bek.)
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 2019. évi CXVII. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításárólMK 2019/208.2019.12.182020.01.01. (kivéve: 94. § (2)-(3) bek.)
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/208.2019.12.182020.02.01. (kivéve: 43. § (2)-(5) bek.)
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/208.2019.12.182020.02.01. (kivéve: 43. § (2)-(5) bek.)
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/208.2019.12.182020.02.01. (kivéve: 43. § (2)-(5) bek.)
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/208.2019.12.182020.02.01. (kivéve: 43. § (2)-(5) bek.)
2013. évi XXXVI. Törvény a választási eljárásról 2019. évi CIX. törvény a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról
MK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 240. § (2)-(5) bek.)
1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról2019. évi CIX. törvény a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról
MK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 240. § (2)-(5) bek.)
1990. évi C. törvény a helyi adókról 2019. évi CIX. törvény a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról
MK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 240. § (2)-(5) bek.)
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről2019. évi CIX. törvény a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról
MK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 240. § (2)-(5) bek.)
2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2011. évi CXCIV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról
2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
1998. évi XXVIII. Törvény az állatok védelméről és kíméletéről2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításárólMK 2019/206.2019.12.172019.12.18. (kivéve: 100. § (2)-(9) bek.)
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)MK 2019/204.2019.12.15
2012. évi CXXXIV. Törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 2019. évi CIII. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes
törvények módosításáról
MK 2019/201.2019.12.122019.12.15. (kivéve: 36. § (2)-(5) bek.)
1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról 2019. évi XCVII. törvény a magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításárólMK 2019/201.2019.12.122020.02.01
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok állami támogatásáról
297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/198.2019.12.102019.12.13
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról
295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításárólMK 2019/198.2019.12.102020.01.01
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról MK 2019/195.2019.12.042020.01.01
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények
módosításáról
MK 2019/191.2019.11.282019.11.29. (kivéve: 27. § (2)-(5) bek.)
2017. évi CXXV. Törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények
módosításáról
MK 2019/191.2019.11.282019.11.29. (kivéve: 27. § (2)-(5) bek.)
2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények
módosításáról
MK 2019/191.2019.11.282019.11.29. (kivéve: 27. § (2)-(5) bek.)
2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységről2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények
módosításáról
MK 2019/191.2019.11.282019.11.29. (kivéve: 27. § (2)-(5) bek.)
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények
módosításáról
MK 2019/191.2019.11.282019.11.29. (kivéve: 27. § (2)-(5) bek.)
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésrőlMK 2019/191.2019.11.282020.01.01. (kivéve: 124. § (2) bek.)
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről15/2019. (XI. 27.) MvM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításárólMK 2019/190.2019.11.272019.12.01
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról
MK 2019/190.2019.11.272019.11.28. (kivéve: 34. § (2) bek.)
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról
MK 2019/190.2019.11.272019.11.28. (kivéve: 34. § (2) bek.)
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról
MK 2019/190.2019.11.272019.11.28. (kivéve: 34. § (2) bek.)
378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres
közszolgáltatásról
280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/187.2019.11.212020.01.01
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/184.2019.11.202019.11.28. (kivéve: 5. § (2)-(3) bek.)
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/184.2019.11.202019.11.28. (kivéve: 5. § (2)-(3) bek.)
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és
a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/184.2019.11.202019.11.28. (kivéve: 5. § (2)-(3) bek.)
104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint
a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/184.2019.11.202019.11.23. (kivéve: 7. § (2)-(3) bek.)
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint
a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/184.2019.11.202019.11.23. (kivéve: 7. § (2)-(3) bek.)
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/184.2019.11.192019.11.27
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 269/2019. (XI. 19.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/184.2019.11.191970.01.01
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról 267/2019. (XI. 19.) Korm. Rendelet a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról MK 2019/184.2019.11.192019.11.20
314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/184.2019.11.192019.11.27
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/184.2019.11.191970.01.01
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
MK 2019/171.2019.10.222019.10.24
238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítésérőlMK 2019/168.2019.10.162019.10.17
237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásrólMK 2019/168.2019.10.162019.10.17
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásárólMK 2019/167.2019.10.152019.10.20. (kivéve: 15. § (2)-(3) bek.)
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról 226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/158.2019.09.252019.10.10
9/2018. (X. 19.) PM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 11/2019. (IX. 4.) PM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek
a 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti
kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról
MK 2019/148.2019.09.042019.09.05
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításárólMK 2019/144.2019.08.232019.08.24
22/2019. (VII. 31.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső
ellenőrzési rendjéről
MK 2019/135.2019.07.312019.08.01
21/2019. (VII. 31.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek
és határnapjainak megállapításáról
MK 2019/135.2019.07.312019.08.01
20/2019. (VII. 30.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
MK 2019/134.2019.07.302019.07.31
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről10/2019. (VII. 30.) MvM rendelet
a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
MK 2019/134.2019.07.302019. évi általános önkormányzati választások napja
189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/133.2019.07.302019.08.01
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésrőlMK 2019/133.2019.07.302019.08.01. (kivéve: 90. § (2) bek.)
19/2019. (VII. 29.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról
MK 2019/132.2019.07.292019.07.30
308/2019. (VII. 26.) KE határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzésérőlMK 2019/131.2019.07.26
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról
MK 2019/130.2019.07.26
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról
MK 2019/130.2019.07.262019.07.27. (kivéve: 10. § (2)-(4) bek.)
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról
MK 2019/130.2019.07.262019.07.27. (kivéve: 10. § (2)-(4) bek.)
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról
MK 2019/130.2019.07.262019.07.27. (kivéve: 10. § (2)-(4) bek.)
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításárólMK 2019/129.2019.07.262020.01.22
2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről 2019. évi LXXIII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításárólMK 2019/128.2019.07.232019.07.24. (kivéve: 87. § (2)-(5) bek.)
1990. évi C. törvény A helyi adókról2019. évi LXXIII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításárólMK 2019/128.2019.07.232019.07.24. (kivéve: 87. § (2)-(5) bek.)
1996. évi LXXXI. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról2019. évi LXXIII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításárólMK 2019/128.2019.07.232019.07.24. (kivéve: 87. § (2)-(5) bek.)
2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről 2019. évi LXXII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt
szükséges módosításáról
MK 2019/128.2019.07.232019.07.24. (kivéve: 95. § (2)-(9) bek.)
1990. évi XCIII. törvény Az illetékekről2019. évi LXXII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt
szükséges módosításáról
MK 2019/128.2019.07.232019.07.24. (kivéve: 95. § (2)-(9) bek.)
1990. évi C. törvény A helyi adókról2019. évi LXXII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt
szükséges módosításáról
MK 2019/128.2019.07.232019.07.24. (kivéve: 95. § (2)-(9) bek.)
1996. évi LXXXI. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról2019. évi LXXII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt
szükséges módosításáról
MK 2019/128.2019.07.232019.07.24. (kivéve: 95. § (2)-(9) bek.)
2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésérőlMK 2019/128.2019.07.232019.11.01. (kivéve: 75. § (2) bek.)
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/126.2019.07.182019.07.19
2018. évi LXXXIX. törvény Az oktatási nyilvántartásról2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
MK 2019/126.2019.07.182019.07.26. (kivéve: 43. § (2)-(6) bek.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
MK 2019/126.2019.07.182019.07.26. (kivéve: 43. § (2)-(6) bek.)
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 33/2019. (VII. 9.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
MK 2019/120.2019.07.092019.07.17
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 33/2019. (VII. 9.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
MK 2019/120.2019.07.092019.07.17
2019. évi LXVI. Törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásárólMK 2019/120.2019.07.092019.07.10. (kivéve: 191. § (2)-(14) bek.)
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról 2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
2011. évi LXXVII. törvény A világörökségről 2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
1997. évi CXLI. törvény Az ingatlan-nyilvántartásról2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
1997. évi CXL. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
1996. évi LXXXV. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról
2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
1993. XLVIII. törvény A bányászatról 2019. évi LXIV. törvény egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
MK 2019/119.2019.07.082019.07.16. (kivéve: 65. § (2)-(3) bek.)
2019. évi LXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásárólMK 2019/119.2019.07.082019.07.09
433/2017. (XII. 21.) Korm. Rendelet Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási
szabályairól
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének
részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából
az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 55. § (2) bek.)
158/2019. (VI. 28.) Korm. Rendelet a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól MK 2019/113.2019.06.282019.07.01. (kivéve: 6. § (2) bek.)
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok állami támogatásáról
140/2019. (VI. 14.) Korm. Rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról
MK 2019/101.2019.06.142019.06.15
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 140/2019. (VI. 14.) Korm. Rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról
MK 2019/101.2019.06.142019.06.15
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
MK 2019/100.2019.06.142019.06.22
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításárólMK 2019/97.2019.06.11
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/97.2019.06.112019.06.19
28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről
6/2019. (VI. 7.) PM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter
irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
MK 2019/96.2019.06.072019.06.08
1294/2019. (V. 27.) Korm. Határozat Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges
intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról
MK 2019/89.2019.05.27
2/2019. (III. 19.) TNM rendelet a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról3/2019. (V. 27.) TNM rendelet a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
MK 2019/89.2019.05.272019.05.28
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok állami támogatásáról
123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/89.2019.05.272019.05.28
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárólMK 2019/89.2019.05.272019.06.04. /kivéve: 25. § (2) bek./
68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárólMK 2019/89.2019.05.272019.06.04. /kivéve: 25. § (2) bek./
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok
gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárólMK 2019/89.2019.05.272019.06.04. /kivéve: 25. § (2) bek./
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárólMK 2019/89.2019.05.272019.06.04. /kivéve: 25. § (2) bek./
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárólMK 2019/89.2019.05.272019.06.04. /kivéve: 25. § (2) bek./
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításárólMK 2019/89.2019.05.272019.06.04. /kivéve: 25. § (2) bek./
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának
részletszabályairól
MK 2019/71.2019.04.292019.04.30
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak
és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek
álláshelyeinek nyilvántartásáról
MK 2019/69.2019.04.232019.04.24. /kivéve: 26. § (2) bek./
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokrólMK 2019/69.2019.04.232019.04.24. /kivéve: 63. § (2) bek./
19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
85/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításárólMK 2019/68.2019.04.232019.04.24
10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről12/2019. (IV. 12.) IM rendelet a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
MK 2019/64.2019.04.122019.04.13
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2019. évi XXXVI. Törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
MK 2019/63.2019.04.112019.04.15. /kivéve: 57. § (2) bek./
2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről2019. évi XXXVI. Törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
MK 2019/63.2019.04.112019.04.15. /kivéve: 57. § (2) bek./
2013. évi CLXV. Törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokrólMK 2019/63.2019.04.112019.04.26. /kivéve: 162. § (2) bek./
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól
75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/61.2019.04.092019.04.24
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről 75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/61.2019.04.092019.04.24
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről
73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes
kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
MK 2019/59.2019.04.052019.04.06
40/2017. (XII. 27.) MvM az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos szabályokról
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
MK 2019/52.2019.03.282019.04.01. /kivéve: 31. § (2)-(3) bek./
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
MK 2019/52.2019.03.282019.04.01. /kivéve: 31. § (2)-(3) bek./
65/2019. (III. 27.) Korm. Rendelet sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
MK 2019/51.2019.03.272019.03.28
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
8/2019. (III. 26.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
MK 2019/50.2019.03.262019.04.03. /kivéve: 11. (2) bek./
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról
8/2019. (III. 26.) AM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
MK 2019/50.2019.03.262019.04.03. /kivéve: 11. (2) bek./
284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól61/2019. (III. 26.) Korm. Rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
MK 2019/50.2019.03.262019.04.03. /kivéve: 11. (2) és (3) bek./
68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 62/2019. (III. 26.) Korm. Rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
módosításáról
MK 2019/50.2019.03.262019.03.27
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről2019. évi XVIII. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításárólMK 2019/50.2019.03.262019.03.27
7/2019. (III. 25.) IM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és
belső ellenőrzési rendjéről
MK 2019/49.2019.03.252019.03.26
2/2019. (III. 19.) TNM rendelet A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről
és felhasználásáról
MK 2019/46.2019.03.192019.03.22
6/2019. (III. 18.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
MK 2019/45.2019.03.182019.04.02
5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
MK 2019/41.2019.03.132019.03.15
338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról 48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény
hetedik módosításával összefüggő módosításáról
MK 2019/41.2019.03.132019.03.15
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 2019. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő
módosításáról
MK 2019/41.2019.03.132019.03.15
1/2019. (III. 8.) TNM rendelet a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairólMK 2019/37.2019.03.082019.03.13
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/35.2019.03.062019.03.14
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/35.2019.03.062019.03.14
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/35.2019.03.062019.03.14
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló
kormányrendeletek módosításáról
MK 2019/35.2019.03.062019.03.14
93/2019. (III. 1.) KE határozat az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontjának kitűzésérőlMK 2019/32.2019.03.01
4/2019. (III. 1.) IM rendelet Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáró l
MK 2019/32.2019.03.012019.03.02
1/2018.
(I. 3.) IM rendelet Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról
3/2019. (II. 27.) IM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási
tárgyú rendeletek módosításáról
MK 2019/30.2019.02.272019.03.07
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról
3/2019. (II. 27.) IM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási
tárgyú rendeletek módosításáról
MK 2019/30.2019.02.272019.03.07
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 3/2019. (II. 27.) IM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási
tárgyú rendeletek módosításáról
MK 2019/30.2019.02.272019.03.07
3/2019. (II. 27.) IM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási
tárgyú rendeletek módosításáról
MK 2019/30.2019.02.272019.03.07
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról
15/2019. (II. 11.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2019/19.2019.02.112019.02.19
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításárólMK 2019/19.2019.02.112019.02.12. (kivéve: 26. § (2) bek.)
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról
13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításárólMK 2019/19.2019.02.112019.02.12. (kivéve: 26. § (2) bek.)
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításárólMK 2019/19.2019.02.112019.02.12. (kivéve: 26. § (2) bek.)
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) egységes szerkezetbenMK 2019/1.2019.01.022019.01.01
324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról2018.12.302019.01.01
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervérőlMK 2018/216.2018.12.282019.01.02. /kivéve: 89. § (2) bek./
37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 37/2018. (XII. 28.) ITM rendelete
a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
MK 2018/215.2018.12.272018.12.28
161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének
és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
37/2018. (XII. 28.) BM rendelet egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához
kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
MK 2018/215.2018.12.272019.01.01. /kivéve: 38. § (2) bek./
9/2015. (III. 25.) BM rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál,
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
37/2018. (XII. 28.) BM rendelet egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához
kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
MK 2018/215.2018.12.272019.01.01. /kivéve: 38. § (2) bek./
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről37/2018. (XII. 28.) BM rendelet egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához
kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
MK 2018/215.2018.12.272019.01.01. /kivéve: 38. § (2) bek./
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról45/2018. (XII. 28.) AM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról
MK 2018/215.2018.12.272018.12.31. (kivéve: 36. § (2)-(3) bek .
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 323/2018. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel
összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
MK 2018/215.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 63. § (2)-(5) bek .
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról323/2018. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel
összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
MK 2018/215.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 63. § (2)-(5) bek .
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 311/2018. (XII. 27.) Korm. Rendelet az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/213.2018.12.272019.01.01. /kivéve: 41. § (2) bek./
203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/213.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 41. § (2)-(3) bek .
310/2017. (X. 31.) Korm. Rendelet A Magyar Államkincstárról 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/213.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 41. § (2)-(3) bek .
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/213.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 41. § (2)-(3) bek .
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/213.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 41. § (2)-(3) bek .
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/213.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 41. § (2)-(3) bek .
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/213.2018.12.272018.12.28. (kivéve: 41. § (2)-(3) bek .
299/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet az állami magasépítési beruházásokrólMK 2018/212.2018.12.272019.01.01. /kivéve: 18. § (2) bek.: 2020.01.01./
2018. évi CXXXVIII. törvény az állami magasépítési beruházások megvalósításárólMK 2018/212.2018.12.272019.01.01. /kivéve: 13. § (2) bek.: 2020.01.01./
2009. évi CXLIV. törvény A vízitársulatokról 2018. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításárólMK 2018/212.2018.12.272019.01.11
1996. évi LV. törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról2018. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításárólMK 2018/212.2018.12.272019.01.11
1996. évi LIII. törvény A természet védelméről2018. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításárólMK 2018/212.2018.12.272019.01.11
2013. évi CCXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításárólMK 2018/212.2018.12.272019.01.11
2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításárólMK 2018/212.2018.12.272019.01.11
2010. évi LXXXVII. Törvény A Nemzeti Földalapról 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításárólMK 2018/212.2018.12.272019.01.11
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
36/2018. (XII. 21.) BM rendelet vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításárólMK 2018/209.2018.12.212019.01.01
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításárólMK 2018/209.2018.12.212018.12.26. /kivéve: 8. § (2) bek./
378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres
közszolgáltatásról
288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításárólMK 2018/209.2018.12.212018.12.26. /kivéve: 8. § (2) bek./
2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásrólMK 2018/208.2018.12.212019.01.01. /kivéve: 282. § (2)-(3) bek./
275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjárólMK 2018/208.2018.12.212019.01.01
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről2018. évi CXXXIV. törvény
egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői
jogi szabályozással összefüggő módosításáról
MK 2018/208.2018.12.212019.01.01. /kivéve: 12. § (2) bek./
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásró
280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó
szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról
MK 2018/208.2018.12.212019.01.01. /kivéve: 13. § (2) bek./
2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokrólMK 2018/208.2018.12.212019.02.01
2018. évi CXXX. Törvény a közigazgatási bíróságokrólMK 2018/208.2018.12.212020.01.01
2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról2018. évi CXXVIII. törvény az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről
MK 2018/208.2018.12.212018.12.22. /kivéve: 39. § (2)-(4) bek./
2011. évi CLXXXIX. törvény A Magyarország helyi önkormányzatairól2018. évi CXXVIII. törvény az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről
MK 2018/208.2018.12.212018.12.22. /kivéve: 39. § (2)-(4) bek./
2011. évi CXCIV. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2018. évi CXXVII. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításárólMK 2018/208.2018.12.212018.12.22. /kivéve: 10. § (2) bek./
1994. évi XXXIV. Törvény A Rendőrségről 2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
1992. évi LXVI. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításárólMK 2018/207.2018.12.202019.01.01 /kivéve: 100.§ (2) bek./
270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának
felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről
MK 2018/207.2018.12.202019.01.01 /kivéve: 11.§ (2) bek./
2017. évi CLXXIX. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon
kívül helyezéséről
2018. évi CXXIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.31 /kivéve: 12. § (2) bek./
2017. évi CXXV. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióiról2018. évi CXXIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.31 /kivéve: 12. § (2) bek./
2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról2018. évi CXXIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.31 /kivéve: 12. § (2) bek./
2015. évi CCXXII. törvény Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
2013. évi L. törvény Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
2011. évi CVI. törvény A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról
2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
2011. évi CLXXXIX. törvény A Magyarország helyi önkormányzatairól 2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
1999. évi LXIII. törvény A közterület-felügyeletről2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról2018. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.21 /kivéve: 154. § (2)-(8) bek./
2012. évi XXXVIII. törvény A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2018. évi CXVIII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények
módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202019.01.01. /kivéve: 100. § (2) bek./
1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításárólMK 2018/207.2018.12.202019.01.01. /kivéve: 100. § (2) bek./
2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról 2018. évi CXIII. törvény
egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
MK 2018/207.2018.12.202018.12.28
2011. évi CXIII. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről
2018. évi CX. törvény egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításárólMK 2018/205.2018.12.192019.01.01. /kivéve: 135. § (2) bek./
2009. évi XXXVII. törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításárólMK 2018/205.2018.12.192018.12.31. /kivéve: 136 § (2)-(3) bek./
1996. évi LIII. törvény A természet védelméről 2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításárólMK 2018/205.2018.12.192018.12.31. /kivéve: 136 § (2)-(3) bek./
2013. évi CII. törvény A halgazdálkodásról és a hal védelméről 2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításárólMK 2018/205.2018.12.192018.12.31. /kivéve: 136 § (2)-(3) bek./
2012. évi XXX. törvény A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításárólMK 2018/205.2018.12.192018.12.31. /kivéve: 136 § (2)-(3) bek./
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról2018. évi CV. törvény a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításárólMK 2018/204.2018.12.182018.12.19
2018. évi CIII. törvény a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításárólMK 2018/204.2018.12.182019.01.01
2018. évi CI. törvény a 2021. évi népszámlálásrólMK 2018/204.2018.12.182018.12.26
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól13/2018. (XII. 18.) PM rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításárólMK 2018/203.2018.12.182019.01.01
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról13/2018. (XII. 18.) PM rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításárólMK 2018/203.2018.12.182019.01.01
33/2007. (XII. 23.) PM rendelet az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról13/2018. (XII. 18.) PM rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításárólMK 2018/203.2018.12.182019.01.01
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól13/2018. (XII. 18.) PM rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításárólMK 2018/203.2018.12.182019.01.01
252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről
MK 2018/202.2018.12.172018.12.25
2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről2018. évi XCIX. törvény az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításárólMK 2018/200.2018.12.152018.12.19
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról2018. évi XCVIII. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólMK 2018/200.2018.12.152018.12.25. /kivéve: 73. § (3) bek-ben meghatározottak: 2019.01.15./
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről2018. évi XCVIII. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólMK 2018/200.2018.12.152018.12.25. /kivéve: 73. § (2) bek: 2019.01.01. (4) bek: 2019.03.15./
241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről-MK 2018/199.2018.12.132018.12.14
237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról-MK 2018/196.2018.12.102019.01.01
2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításárólMK 2018/194.2018.12.062018.12.09. /kivéve: 12. § (2) bek: 2019.01.01. (3) bek: 2019.09.01./
2018. évi LXXXIV. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról-MK 2018/194.2018.12.062018.12.14
33/2018. (XI. 29.) AM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről -MK 2018/188.2018.11.292018.12.02
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításárólMK 2018/187.2018.11.282018.11.29. /kivéve: 68. § (2)-(5) bek-ben meghatározottak/
1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról-MK 2018/186.2018.11.27-
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról MK 2018/186.2018.11.272018.12.05. /kivéve: 28. § (2) bek-ben meghatározottak 2019.03.15./
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról MK 2018/186.2018.11.272018.12.05. /kivéve: 28. § (2) bek-ben meghatározottak 2019.03.15./
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról MK 2018/186.2018.11.272018.12.05. /kivéve: 28. § (2) bek-ben meghatározottak 2019.03.15./
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról MK 2018/186.2018.11.272018.12.05. /kivéve: 28. § (2) bek-ben meghatározottak 2019.03.15./
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról MK 2018/186.2018.11.272019.01.01
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításárólMK 2018/184.2018.11.232018.11.24. /kivéve: 251. § (2)-(11) bek-ben meghatározottak/
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításárólMK 2018/184.2018.11.232018.11.24. /kivéve: 251. § (2)-(11) bek-ben meghatározottak/
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításárólMK 2018/184.2018.11.232018.11.24. /kivéve: 251. § (2)-(11) bek-ben meghatározottak/
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításárólMK 2018/184.2018.11.232018.11.24. /kivéve: 251. § (2)-(11) bek-ben meghatározottak/
2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításárólMK 2018/184.2018.11.232018.11.24. /kivéve: 251. § (2)-(11) bek-ben meghatározottak/
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításárólMK 2018/184.2018.11.232018.11.24. /kivéve: 251. § (2)-(11) bek-ben meghatározottak/
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításárólMK 2018/184.2018.11.232018.11.24. /kivéve: 251. § (2)-(11) bek-ben meghatározottak/
1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról-MK 2018/183.2018.11.222018.12.07
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről2018. évi LXXIX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólMK 2018/183.2018.11.222019.01.01
2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről-MK 2018/183.2018.11.222018.11.30
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról12/2018. (XI. 12.) MvM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításárólMK 2018/173.2018.11.122018.11.13. /kivéve: 4. § (2) bek-ben meghatározottak 2019.01.01./
1562/2018. (XI. 10.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok
és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított
költségvetési szervek részére biztosított kincstári könyvvezetési szolgáltatás kialakításáról
-MK 2018/172.2018.11.10-
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról 207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/172.2018.11.102018.11.13
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/172.2018.11.102018.11.13
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról MK 2018/169.2018.11.052018.11.08. /kivéve: 6. § (2) bek-ben meghatározottak 2019.01.01./
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a belügyminiszter által alapított
és adományozott elismerésekről
29/2018. (X. 19.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet, valamint a belügyminiszter által alapított
és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
MK 2018/163.2018.10.192018.10.27
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 29/2018. (X. 19.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet, valamint a belügyminiszter által alapított
és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
MK 2018/163.2018.10.192018.10.27
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
MK 2018/158.2018.10.12208.10.15.
178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban
közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól
191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban
közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő
szöveggel történő hatálybalépéséről
MK 2018/158.2018.10.122018.10.15
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 190/2018. (X. 12.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
módosításáról
MK 2018/158.2018.10.122018.10.20
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet
egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/155.2018.10.092018.10.10
1480/2018. (X. 3.) Korm. határozat az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról-MK 2018/151.2018.10.03-
178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól-MK 2018/150.2018.10.022018.10.15
466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításárólMK 2018/150.2018.10.022018.10.03
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításárólMK 2018/150.2018.10.022018.10.03 /kivéve: 15. § 2019.01.01-én /
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről 179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításárólMK 2018/150.2018.10.022018.10.03
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításárólMK 2018/150.2018.10.022018.10.03
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgáros személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításárólMK 2018/150.2018.10.022018.10.03
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/146.2018.09.272018.10.01
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Modern Városok Program megvalósításáról175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/146.2018.09.272018.10.01
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról16/2018. (IX. 27.) HM rendelet a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításárólMK 2018/146.2018.09.272018.10.05
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/135.2018.09.072018.09.15
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről
160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/135.2018.09.072018.09.08
2/2015. (II. 20.) IM rendelet a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról
26/2018. (IX. 7.) IM rendelet
egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
MK 2018/135.2018.09.072018.09.08
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
26/2018. (IX. 7.) IM rendelet
egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
MK 2018/135.2018.09.072018.09.08
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
MK 2018/131.2018.08.302018.08.31
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
MK 2018/126.2018.08.132018.08.14
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról
150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
MK 2018/126.2018.08.132018.08.14
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
MK 2018/126.2018.08.132018.08.14
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
MK 2018/126.2018.08.132018.08.14
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól
148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/126.2018.08.132018.08.16
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
MK 2018/126.2018.08.132018.08.16
143/2018. (VIII. 13.) Korm. Rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokrólMK 2018/126.2018.08.132018.08.14. /kivéve: 12. § (2) bekezdésben meghatározottak 2018.08.29-én /
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással
összefüggő módosításáról
2018.08.072018.08.15
2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről-MK 2018/123.2018.07.312018.11.01 /kivéve: 78. § (2) bekezdésben meghatározottak 2019.01.01-én )
2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról-MK 2018/123.2018.07.312018.10.01
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról /2. § d)/2018. évi XLIX. törvény a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításárólMK 2018/122.2018.07.302018.08.04
2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről (11.-11/G §)2018. évi XLIX. törvény a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításárólMK 2018/122.2018.07.302018.08.04
2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról /1. § (2) bek., 3. §/2018. évi XLVII. törvény a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításárólMK 2018/122.2018.07.302018.07.31
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről /254. § (3) bek./2018. évi XLIV. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításárólMK 2018/122.2018.07.302018.07.31
1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről-MK 2018/121.2018.07.27-
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 1. sz. melléklete141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról
szóló kormányrendeletek módosításáról
MK 2018/121.2018.07.272018.07.28
2011. évi CLXXXIX. törvény A Magyarország helyi önkormányzatairól2018. évi XXXVI. törvény egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításárólMK 2018/117.2018.07.252018.07.26
2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról2018. évi XXXVI. törvény egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításárólMK 2018/117.2018.07.252018.09.01. / kivéve : Módosító tv. 136. § (2) bek./
2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról2018. évi XXXVI. törvény egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításárólMK 2018/117.2018.07.25 a  nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019.  évi általános választása kitűzésének napja / kivéve : Módosító tv. 136. § (1) bek./
2011. évi CXCIV. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26 / kivéve : Módosító tv. 132. § (2)-(8) bek./
2011. évi CXCIV. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252019.01.01. / kivéve : Módosító tv.   132.  § (1)-(7)  bek.:
2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26. / kivéve : Módosító tv. 135. § (2)-(8) bek./
2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.10.01. / kivéve : Módosító tv. 135. § (1)-(6), (8) bek.
2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252019.01.01. / kivéve : Módosító tv. 135. § (1)-(7) bek./
2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról 2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26
2013. évi L. törvény Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26
2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26
2016. évi LXXIV. törvény A településkép védelméről2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26
2017. évi I. törvény A közigazgatási perrendtartásról2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26
1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26
1990. évi C. törvény A helyi adókról2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadórólMK 2018/117.2018.07.252019.01.01
2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadórólMK 2018/117.2018.07.252018.07.26. / kivéve : Módosító tv. 255. § (2)-(10) bek./
2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadórólMK 2018/117.2018.07.252019.01.01 /kivéve: Módosító tv. 255. § (1)-(7), (9)-(10) bek./
2017. évi CLI. törvény Az adóigazgatási rendtartásról2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadórólMK 2018/117.2018.07.252018.07.26
2017. évi CLIII. törvény Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadórólMK 2018/117.2018.07.252018.07.26
2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények
módosításáról
MK 2018/117.2018.07.252018.07.26. /kivéve: Módosító tv. 44. § (2) bek./
2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények
módosításáról
MK 2018/117.2018.07.252018.08.25. /kivéve: Módosító tv. 44. § (1) bek./
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről
-MK 2018/107.2018.07.092018.07.17
1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról-MK 2018/103.2018.07.022018.07.02
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.)MK 2018/97.2018.06.282019.01.01
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.)MK 2018/97.2018.06.282018.10.15
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.)MK 2018/97.2018.06.282018.06.29
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól105/2018. (VI. 15.) Korm. rendeletMK 2018/87.2018.06.152018.07.15
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről105/2018. (VI. 15.) Korm. rendeletMK 2018/87.2018.06.152018.07.15
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről105/2018. (VI. 15.) Korm. rendeletMK 2018/87.2018.06.152018.07.15
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról105/2018. (VI. 15.) Korm. rendeletMK 2018/87.2018.06.152018.07.15
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól105/2018. (VI. 15.) Korm. rendeletMK 2018/87.2018.06.152018.07.15
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról103/2018. (VI. 11.) Korm. rendeletMK 2018/82.2018.06.112018.06.19
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Modern Városok Program megvalósításáról101/2018. (VI. 11.) Korm. rendeletMK 2018/82.2018.06.112018.06.12
143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról101/2018. (VI. 11.) Korm. rendeletMK 2018/82.2018.06.112018.06.12
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról99/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletMK 2018/81.2018.06.082018.06.09
98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről-MK 2018/77.2018.06.012018.06.02
Print Friendly, PDF & Email