Néhány gondolat a településképi bejelentési eljárás lefolytatásáról

2020. október 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kovács Anita
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2020. évi IV. számában megjelent 2020. szeptember 30-án.

A Tvtv.1 értelmében a települési önkormányzat polgármestere jár el településkép-védelmi hatósági ügyekben. A Tvtv. 10. §-ában foglaltak szerint a településképi bejelentési eljárás önkormányzati hatósági ügy.

A polgármester a bejelentési eljárást az Ákr.2 szabályai szerinti teljes eljárásban folytatja le.

A Kormányhivatalhoz több alkalommal is érkezett a települési önkormányzatoktól a polgármester kizárására, és eljáró hatóság kijelölésére irányuló kérelem, mely eljárások tárgya az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából történő hatósági bizonyítvány kiállítása arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.

A kizárásukat kérő önkormányzatok polgármesterei ugyanis kizárási indokként értelmezték a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósított építmények esetében, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítására egy olyan hatósági eljárásban kerülne sor, ahol a polgármester a kérelmező és a hatáskör gyakorlója is egyben.

Ezen ügyfajta azonban nem minősül államigazgatási hatósági ügynek, az önkormányzati hatósági ügy, amelyben a kormányhivatal nem minősül az Ákr. szabályai szerint a polgármester felügyeleti szervének, ezért nincs hatásköre arra, hogy egy másik polgármestert jelöljön ki az eljárás lefolytatására.

A kizárási kérelem a polgármester településképi hatósági ügyeiben tehát nem helytálló, ugyanis a kormányhivatal az Mötv.3 értelmében a polgármester felett hatósági ügyekben nem gyakorol felügyeleti jogkört, csak az önkormányzatok működésének törvényességi felügyeleti ellenőrzését végzi.

Az Ákr. 24. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha a hatóságnak nincs felügyeleti szerve, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok áll fenn.

Mindezekre tekintettel felhívom a jegyző kollégák figyelmét arra, hogy a településképi bejelentési eljárást a polgármesternek az Ákr. szabályai szerint kell lefolytatnia.

A polgármesternek önkormányzati hatósági ügyben nincs felügyeleti szerve, ezért kizárási ok felmerülése esetén is neki kell eljárnia, az eljárás lefolytatására másik hatóságot (polgármestert) kijelölni nincs jogszabályi lehetőség.

12016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről [Tvtv.]

22016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]

32011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]

Print Friendly, PDF & Email