Jogalkotási szabályok változása

2019. március 14./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Semperger Zsolt
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Magyar Közlöny 2019. március 13-i (2019/41.) számában kihirdetésre került

  • a Jat. módosítása: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II. törvény,
  • az NJTkr. módosítása: a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet,
  • az új Közlönyr.: a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (amely az eddigi KIM rendelet helyébe lép).

Mindhárom jogszabály 2019. március 15-én lép hatályba – de az indokolás közzétételére vonatkozó szabályokat a 2019. JÚNIUS 15-ÉN ÉS AZT KÖVETŐEN kihirdetett önkormányzati rendeletek esetében kell alkalmazni [új Közlönyr. 23. § (2) bek. c) pont].

Az önkormányzati munkát érintő – elsősorban a rendeletalkotást, de a határozatok, utasítások előkészítését is befolyásoló, a március 6-i jegyzői értekezleten már részben ismertetett – módosításokról a közeljövőben részletes tájékoztatást is közreadunk.

Print Friendly, PDF & Email