Elindult az ESZEÜR-rendszer

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszere (ESZEÜR) kialakításának lehetőségét a Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program teremtette meg a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 számú „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok (SZAKINT)” elnevezésű projekt keretén belül.

1. Az ESZEÜR-program célja a járási és fővárosi kerületi hivatalok feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátások, valamint gyám és gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzügyi ellátások ügymenetének digitalizálásával egységes és a szakrendszerek között elektronikus adatkapcsolatok megteremtésével, valamint az iratsablonok, ügymenetleírások biztosításával az ügyintézés hatékonyságának növelése, és az ügyfél által érzékelhető ügyintézési idő csökkentése. A törekvés az ügyintézői gyakorlat egységesítését is célul tűzte. Az iratsablonok egységesítésében eleinte szakmai irányítóként az EMMI, később pedig a Belügyminisztérium vett részt.

A korábbi úgynevezett „ejtőernyős” gyakorlattal ellentétben jelen fejlesztés szakmai alapjait a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szociális és gyámhivatali feladatokat ellátó kormánytisztviselői állították össze.

A projekt indulásakor a rendszerszervezési feladatok alapjait a Stratis és a TIGRA Kft. munkatársai fektették le osztályunk szakmai segítsége mellett. A hónapokig tartó, folyamatos (személyes és online) egyeztetések nyomán körvonalazódtak a rendszer különböző elemei.

2. Az alkalmazás által támogatott ügyviteli területek az eljárások lefolytatását, az iratkezelést, a nyilvántartást, a jogosultság elbírálását, az eljárás megszüntetését, a szünetelést, hiánypótlást, hivatalból vagy kérelemre induló felülvizsgálatot, a folyósítást, az ellátás megszüntetését, szüneteltetését, felfüggesztését, a méltányossági eljárást, a keretigénylési és kifizetési listák vezetését, a megállapított ellátások nyilvántartását, riportok, MEP-jelentések elkészítését, és a különböző szakrendszerek közötti interfészek működését foglalja magában. Az ESZEÜR-rendszer keretén belül működő szakrendszeri integrációk szolgálnak a társszervi megkeresések kiváltására, ezáltal az ügymenetek lényegi gyorsítására, egyszerűsítésére.

Az ESZEÜR országos bevezetésére az elmúlt évben került sor, melyhez a Szegedi Járási Hivatal Hatósági Osztályának kormánytisztviselői hatékony segítséget nyújtottak a hozzájuk forduló járási hivatalok azonos területein dolgozó kollégák részére.

Az ESZEÜR-program koordinálja az egész folyamatot az eljárások indításától a tényállás tisztázásán keresztül a döntés véglegessé válásáig, továbbá nyomon követi az ellátás jogosulatlan igénybevétele esetén a visszakövetelését is. Jelenleg Szegeden a határozatok határidőbe/irattárba helyezésével zárul a folyamat. Vannak járások, ahol a rendszerben már a hibrid postázási program is beintegrálásra került.

Az alkalmazás a betáplált adatokból nyilvántartást vezet, melyből különböző statisztikai riportok és jelentések is készíthetők megfelelő szűrők beállításával. A 2022. évi statisztikai adatszolgáltatásban már az ESZEÜR segítette a hivatal munkáját.

3. Az ESZEÜR amiatt is hozott jelentős változást a hivatal életébe, mert a szakmai határozathozó apparátus munkáját – elektronikus rendszerkapcsolattal – közvetlenül összekapcsolta a pénzügyi-folyósítási feladatokat ellátó szakterülettel. Ez csökkenti a hibalehetőséget amiatt, hogy zárt elektronikus rendszerben történik a pénzügyi ellátáshoz szükséges keretigénylés, a tényállások tisztázása után meghozott döntések alapján készülnek el a program segítségével a kifizetési listák és a tartozásállomány nyilvántartása is beletartozik az ügyviteltámogatási feladatokba.

A különböző interfész kapcsolatok segítségével (pl. NAV-ATAR, Kincstár Nyugdíjfolyósítási ellátások, SZL, JÁROK, E-RSZR, PTR, FORRÁS, Magyar Igazolvány Rendszer, EKEIDR-Poszeidon, FOKA, ÜRF-IDM) a döntések meghozatalához az egyes szakrendszerek nyilvántartásaiból származó adatok elektronikus úton lekérhetőek és felhasználhatóak az ügyintézés, a tényállás feltárása során, amely jelentősen csökkenti az ügyintézési idő hosszát.

4. Vármegyénkben a tesztüzem az előzetes adatok migrációját követően 2019. augusztustól kezdődött, majd ugyanezen év decemberétől az élesüzemre váltott át, de ekkor még párhuzamosan vezetni kellett a korábbi nyilvántartó és az ESZEÜR-programot.

A világjárvány miatt az országos csatlakozás az előre tervezett időponthoz képest csak később, 2022. júniustól folyamatosan zajlott le.

A program nagyszerűségét bizonyítja, hogy a rendszert a szociális ügyekkel foglalkozó kormánytisztviselők – elektronikus próbaverzió, oktató videók, tananyagok, telefonos és személyes megbeszélést is magában foglaló segítség után – pár hónap leforgása alatt megtanulták alkalmazni.

5. A program tapasztalata azt mutatja, hogy csökkent a többszörös adatrögzítés, pontosabbak lettek a nyilvántartások, egyszerűsödött a szociális ellátások pénzügyi folyósításának indítása, tekintettel arra, hogy az elektronikus rendszeren keresztül közvetlenül látják a megállapító határozatot, ezáltal a papírfelhasználás mértéke is csökkent. Amennyiben az ügyfelek elektronikus úton tartanak kapcsolatot a hivatallal, akkor a határozatok közlése is felgyorsul.

A programozók és a velük együttműködő, szakismeretekkel rendelkező kormánytisztviselők munkája természetesen ezzel nem fog megállni, mert szükség van a jogszabályváltozásokhoz igazodó alkalmazás, fejlesztés, karbantartás, támogatás elvégzésére, melyet a Lechner Tudásközpont végez a jövőben.

Print Friendly, PDF & Email