Az Állami Számvevőszék gyakorlata

2020. október 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Herczegh Róbert László
belső ellenőrzési vezető, osztályvezető
Belső Ellenőrzési Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2020. évi IV. számában megjelent 2020. szeptember 30-án.

Az önkormányzatok vagyona a nemzeti vagyon része, és az Alaptörvény is rögzíti, hogy a vagyonnal való gazdálkodás célja a közérdek szolgálata.

Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben kapott felhatalmazással élve ellenőrzi az önkormányzatok gazdálkodását, működését, hogy az ellenőrzések megállapításaival támogassa az ellenőrzött önkormányzatok szabályszerű gazdálkodását, javaslataival elősegítse az Alaptörvényben megfogalmazott alapvetések érvényesülését a mindennapi életben az önkormányzatok szintjén.”1

Az ÁSZ tv.2 – garanciális szabályként – lehetőséget biztosít az ellenőrzöttek részére, hogy az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) észrevételezésre megküldött jelentéstervezetében foglalt megállapításokra tizenöt napon belül írásban észrevételt tegyenek. Továbbá a törvényi határidőben beérkezett észrevételekre az ÁSZ köteles minden esetben 30 napon belül írásban válaszolni.

A jelentéstervezetekre tett észrevételek elemzése alapján az ÁSZ összefoglalta az észrevételezési jog gyakorlása kapcsán felmerült tipikus hibákat,3 amelyek ismerete a jövőben segítheti az Önkormányzatok munkáját, egyben elősegítve a felkészülést a következő ellenőrzésre.4

E helyütt fontosnak tarom megjegyezni – figyelemmel észrevételezési jog gyakorlása kapcsán felmerült tipikus hibákra is –, hogy az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításait és következtetéseit az ellenőrzés során megszerzett bizonyítékok alapján teszi meg, amelynek elsődleges forrása az esetek döntő többségében az ellenőrzött szervezettől az adatbekérés során bekért és határidőben megkapott hiteles adatok és dokumentumok.

Az ÁSZ a 2020. augusztus 12-én megjelent cikkében a bekért és átadott dokumentumokkal szemben támasztott főbb kritériumokat foglalja össze, illetve egyben bemutatja az ÁSZ által következetesen alkalmazott gyakorlatot is a dokumentumok minősítése során.5

119048 számú jelentés, Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, valamint a beruházások előkészítettségének ellenőrzése – Budapest Főváros Önkormányzata, 2019

22011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről [ÁSZ tv.]

4Az ellenőrzötti észrevételek típushibái, dr. Stromajer Norbert számvevő, dr. Bordás Ádám osztályvezető, 2020.07.24.

5Miért fontosak a hiteles dokumentumok az ellenőrzések során?, Ella Orsolya, 2020.08.12.

Print Friendly, PDF & Email