A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekről

2017. február 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Mötv. alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület elnevezéséről az önkormányzat a hatályos jogszabályi keretek között önállóan dönt: így az önkormányzatnak kell mérlegelnie, hogy az adott elnevezés megfelel-e a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekkel összefüggő jogszabályi rendelkezéseknek, döntésük meghozatala előtt kérhetik a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

Ehhez kapcsolódóan csatoljuk a Magyar Tudományos Akadémia összefoglalóját a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekkel összefüggő szakmai vizsgálatáról.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: