A vendégkönyvek utolsó napjai

2022. szeptember 14./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Megyeri Szilvia
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A papíralapú nyilvántartások ideje lejárt. Az elektronikus adatbázisok használata nemcsak megkönnyíti életünket, gyorsítja az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációs terheket, hatékonyabban biztosítja a visszakereshetőséget és az ellenőrzést, de fogyatkozó erdeinket is védi. A digitalizáció a vendégkönyveket is utolérte.

  • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, valamint
  • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

már 2019 vége óta kötelezi a szálláshely-szolgáltatókat szálláshelykezelő szoftver használatára, és azon keresztül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számára adatok továbbítására.

Ezzel párhuzamosan azonban sok esetben a papíralapú vendégkönyveket is vezetniük kell, mivel a helyi önkormányzatok az idegenforgalmi adóról (IFA) szóló helyi rendeletükben a Htv. 6. § e) pontja alapján az ellenőrizhetőség érdekében a vendégkönyv vezetését is előírhatják.

2023. január 1. napjától a Htv. 7. §-a egy k) ponttal egészül ki, melyben az önkormányzatok adómegállapítási jogát azzal korlátozzák, hogy a szálláshelykezelő szoftver használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhatnak elő.

Szükséges ezért a helyi adókról szóló rendeletek idei felülvizsgálata során erre is figyelemmel lenni, és amennyiben az önkormányzat rendelete a fenti magasabb szintű jogszabályi rendelkezéssel ellentétes, úgy annak módosításáról gondoskodni.

[Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal · Hivatali Tájékoztató · 2022/5.]

Print Friendly, PDF & Email